Home >> Kuulutukset >> Julkipanoilmoitus Kytölahti -tilalle annetusta poikkeamispäätöksestä
02/05/2022 - 15:58
Julkipanoilmoitus Kytölahti -tilalle annetusta poikkeamispäätöksestä
Saarijärven kaupunginhallitus on kokouksessaan 25.4.2022 § 86 käsitellyt Kytölahti -tilan poikkeamishakemusta.

Poikkeamispäätöksen julkipanoilmoitus on luettavissa:

 

Kaupunginhallituksen pöytäkirja on luettavissa tästä linkistä.

Suosittele