Home >> Kuulutukset >> Kaupunginvaltuuston hyväksymät kaavat
12/12/2019 - 11:56
Kaupunginvaltuuston hyväksymät kaavat
Saarijärven kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 9.12.2019 seuraavat kaavat MRL 37 §:n ja 52 §:n mukaisesti:

§ 51-54                   Saarijärven pienvesistöjen rantaosayleiskaava

§ 55                        Rahkola-Linna kyläyleiskaavan muutos

§ 56                        Summassaaren ranta-asemakaavan laajennus

 

Kaavojen hyväksymispäätökset (pöytäkirjanotteet) on saatavissa Saarijärven kaupunginvirastosta 17.1.2020 saakka. Viraston sulkuaikana (23.12.2019 – 6.1.2020) pöytäkirjanotteet voi tilata sähköpostilla kirjaamo@saarijarvi.fi tai p. 014 4598 208.

Muutosta hyväksymispäätökseen voidaan hakea valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Päätöksiin voi tutusta myös kaupungin verkkosivuilla.

 

Saarijärven kaupunginhallitus

Suosittele