Home >> Kuulutukset >> Keski-Suomen ELY-keskuksen ilmoitus suunnitelmaluonnosten esittelystä 11.10.-29.10.2021
13/10/2021 - 13:46
Keski-Suomen ELY-keskuksen ilmoitus suunnitelmaluonnosten esittelystä 11.10.-29.10.2021
Tiesuunnitelmat: Maantien 16843 (Kukonhiekantien) ja 16845 (Rahkolantie) lakkauttaminen maantienä, Saarijärvi ja Valtatien 13 parantaminen välillä mt 16843 (Kukonhiekantie) - mt 16847 (Linnankyläntien itäinen liittymä), Saarijärvi.

Keski-Suomen ELY-keskus laatii seuraavia tiesuunnitelmia:

Maanteiden 16843 Kukonhiekantien ja 16845 Rahkolantie lakkauttaminen maantienä ja muuttaminen asemakaava-alueilla kaduksi ja asemakaavan ulkopuolisella alueella yksityistieksi. Kukonhiekantien rinnalle rakennetaan jalankulku- ja pyöräilyväylä asemakaava-alueelle sekä valaistus uusitaan. Lisäksi Kukonhiekantien liittymä valtatiellä 13 katkaistaan.

Valtatien 13 parantaminen välillä maantie 16843 Kukonhiekantie - maantie 16847 Linnakyläntien itäinen liittymä. Mt 16843 Kukonhiekantien ja mt 16847 läntisen liittymän välille rakennetaan jalankulku- ja pyöräilyväylä. Linnankyläntien (mt 16847) itäistä liittymää parannetaan rakentamalla liitty-mään väistötila sekä katkaisemalla liittymän läheisyydessä olevat yksityis-tieliittymät. Lisäksi valtatieltä on tarkoitus vähentää yksityistie- ja maata-lousliittymiä liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Suunnitelmassa on esi-tetty korvaavat yksityistiejärjestelyt katkaistaville teille.

Asukkaat, maanomistajat ja muut asiasta kiinnostuneet voivat tutustua suunnitelmaluonnoksiin ja niiden esittelymateriaaleihin

Maantien 16843 (Kukonhiekantien) ja 16845 (Rahkolantie) lakkauttaminen maantienä, Saarijärvi.
Tiesuunnitelman luonnokset ja esittely osoitteessa: https://vayla.sharefile.eu/d-s0837e847cf8a4b9fb78f9eb8b544b31a

Valtatien 13 parantaminen välillä mt 16843 (Kukonhiekantie) - mt 16847 (Linnakyläntien itäinen liittymä), Saarijärvi.
Tiesuunnitelman luonnokset ja esittely osoitteessa: https://vayla.sharefile.eu/d-s981b06226b0a4bd88ff937359dc0f6a5

 

Suunnitelmaluonnokset ja esittelymateriaali julkaistaan 11.10.2021.

Suunnitelmiin liittyvät mielipiteet, kommentit ja kysymykset pyydetään toimittamaan 29.10.2021 mennessä osoitteeseen kari.komi@ely-keskus.fi tai satu.rajava@ramboll.fi.

Keski-Suomen ELY-keskus käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/tietosuoja-ja-henkilotietojen-kasittely

Ilmoitus on julkaistu ELY-keskuksen tietoverkossa www.ely-keskus.fi/kuulutukset (aluevalinta Keski-Suomi (LjMTL 27 §) 11.10.2021.

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Keski-Suomen ELY-keskuksesta projektipäällikkö Kari Komi, puhelin 0295 024 691, kari.komi@ely-keskus.fi ja tiesuunnitelmaa laativassa Ramboll Finland Oy:ssä projektipäällikkö Satu Rajava, puhelin 040 517 1432, satu.rajava@ramboll.fi.

 

Keski-Suomen ELY-keskus

Suosittele