Etusivu >> Kuulutukset >> Kolmen asemakaavamuutoksen vireilletulo
01/10/2019 - 13:15
Kolmen asemakaavamuutoksen vireilletulo
Ilmoitamme seuraavien asemakaavamuutosten vireilletulosta MRL 63 §:n mukaisesti:

1. Yleisiä liikennealueita koskeva asemakaavamuutos Saarijärven keskustassa ja Pylkönmäen kirkonkylässä.

Saarijärven keskustan asemakaava-alueella muutoskohteina ovat Paavontien yleisen tien alue alkaen Pentinniemen liittymän kohdalta Mannilan kaupunginosan rajasta jatkuen Ranta-Hännilän risteysalueeseen (LYT- ja LT – alueet) sekä Ranta-Hänniläntien liikennealue Matosalmen siltaan saakka (LYT – alue).

Kukonhiekassa asemakaavoitetulle alueelle sijoittuva osa Rahkolantiestä muutetaan kaduksi ja se osa Kukonhiekantiestä, joka sijoittuu asemakaavoitetulle alueelle, muutetaan kaduksi. Kukonhiekan alueen asemakaavan ja maatilan pihapiirin välinen tie esitetään lakkautettavaksi maantienä.
Pylkönmäen kirkonkylän asemakaava-alueella muutoskohteena on Kolkanlahdentie (n. 500 m).  Paajalantien (n. 100 m) ja Kuoppalantien (n. 50 m).

 

2. Kuusitien alueen asemakaavamuutos

Asemakaavan muutos koskee korttelia 343 sekä siihen rajoittuvaa puistoaluetta. Asemakaavan muutosalue sijoittuu Autiolahteen Kuusitien kaakkoispuolelle.

 

3. Makronmäen asemakaavamuutos

Asemakaavan muutos koskee korttelien 700 ja 702 väliin sijoittuvaa asemakaavassa puistoalueeksi varattua kallioista mäkialuetta ns. Makronmäkeä. Muutosalue sijaitsee Rajalan teollisuusalueella Rajalantien pohjoispuolella rajoittuen pohjoispuolella rautatiehen.

 

Asemakaavamuutoksia koskevat osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ovat nähtävillä 3.10.–16.10.2019 Saarijärven kaupungintalolla 3. kerroksen ilmoitustaululla (Kaavoitus) sekä kaupungin internetsivuilla (www.saarijarvi.fi).

 

Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmista tulee jättää kirjallisesti nähtävillä oloajan kuluessa kaavoitusjohtajalle osoitettuna viimeistään 16.10.2019 mennessä, osoitteeseen Saarijärven kaupunki, Kaavoitus, PL 13, 43101 Saarijärvi tai sähköpostilla kirjaamo@saarijarvi.fi.

Lisätietoja saa kaavoitusjohtajalta p. 044 4598 405 (ulla-maija.humppi@saarijarvi.fi), kaavoitusinsinööriltä p. 044 459 8435 (mirja.tarvainen@saarijarvi.fi) sekä kaavasuunnittelijalta p. 044 4598 434 (paivi.muhonen@saarijarvi.fi).

 

Kaavoitusjohtaja

 

 

Suosittele