Home >> Kuulutukset >> Kuulutus 23.4.2021
23/04/2021 - 10:29
Kuulutus 23.4.2021
Prorata Oy on jättänyt 22.4.2021 Ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Ilmoituksen mukainen toiminta liittyy 4.5.2021 – 30.6.2021 rautatieradan kiskonvaihtoon ja raiteen tukemiseen.

 

Toiminnan kesto

ti 4.5.2021- ke 30.6.2021 maanantaista perjantaihin klo 0.00 – 23.59, lauantaina klo 0.00 – 23.59 ja sunnuntaina klo 0.00 -23.59. Melua aiheuttava työ on satunnaista ja lyhytkestoista, mutta sitä voi olla kaikkina vuorokauden aikoina.

 

Melupäästöt

Melupäästöt aiheutuvat kiskojen siirrosta ja asennustyöstä, kiskojen katkonnassa. Raiteen tukeminen tukemiskoneella 1 työvuoron aikana. Melutaso kymmenen metrin päässä on arviolta 80 dB (A).

 

Melun ja tärinän leviäminen ja sen torjunta

Häiriintyvät kohteet ovat radan lähiympäristössä olevat asunnot 30 m <. Toiminnan vaikutus häiriintyvien kohteiden melutasoon on alle 80 dB (A), joka vastaa junaliikenteen aiheuttamaa melua. Melua aiheuttava työ on satunnaista ja lyhtytaikaista.

Melun torjuntatoimenpiteinä on meluavan työn ajankohdan valinta mahdollisuuksien mukaan. Melutilannetta seuraa työnjohto. Meluavista työajankohdista tiedotetaan talokohtaisesti Pajamäentien, Torikadun, Ilolantien ja Asemantien asukkaita.

 

YSL 118 §:n mukainen kuulutus ja ilmoitushakemus ovat yleisesti nähtävillä kuulutusaikana 23.4. – 14.5.2021 Saarijärven kaupungin nettisivuilla https://www.saarijarvi.fi/

 

Niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea on oikeus kirjallisesti tehdä muistutuksia hakemuksen johdosta. Kirjalliset muistutukset on toimitettava 14.5.2021 mennessä osoitteeseen Saarijärven kaupunki, Ympäristötoimi, Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi tai kirjaamo@saarijarvi.fi. Tiedustelut ympäristösihteeri Mia Rahinantti puh. 044-4598 390; mia.rahinantti@saarijarvi.fi

 

Ympäristösihteeri

Suosittele