Home >> Kuulutukset >> Kuulutus 27.4.2022
27/04/2022 - 12:52
Kuulutus 27.4.2022
Rally Team Palokka Ry on jättänyt 27.4.2022 Ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Ilmoituksen mukainen toiminta liittyy 16.7.2022 pidettävään ralli kilpailuun Saarijärvellä, jonka keskuspaikka on Saarijärven keskusta ja EK-pätkät Saarijärven alueen erikseen merkityillä teillä.

Toiminnan kesto

Lauantai 16.7.2022 klo 9.00 – 19.00

Melupäästöt

Päästölähteenä ovat kilpa-autot. Automäärä noin 150 kpl. Melutasot ovat ilmoitettu olevan 10 m etäisyydeltä mitattuna n. 90 dB. Kilpa-autot ota Trafin ohjeistuksen mukaisia, tieliikennekelpoisia, rekisteröityjä tai siirtolupa ehdon täyttäviä ajoneuvoja. Kuljettajat ovat velvollisia tämän laillisuuden tarvittaessa toteen näyttämään, sekä näitä em. tekniikkasääntöjä noudattamaan. Tarvittaessa meluarvojen ylittyessä autolla annetaan korjauskehoitus tai auton osallistumisoikeus evätään.

Melun ja tärinän leviäminen

Erikoiskokeita on kuusi, joiden pituus vaihtelee. Lähtö- ja maalipaikka on Saarijärven keskusta-alue, josta tiedotetaan hyvissä ajoin ennen kilpailuja. Toiminnasta tiedotetaan toiminnan järjestäjän toimesta talokohtaisesti tienvarsiasukkaita noin 4 viikkoa ennen tapahtumaa ja tienvarsi-ilmoitukset tehdään noin 2 viikkoa ennen tapahtuman alkua. Toiminnan arvioitu vaikutus häiriintyvien kohteiden melutasoon on ilmoitettu olevan n. 9 dB (A). Häiriintyvät kohteet ovat keskustaajaman asunnot ja EK-osuuksien tienvarren asunnot. Lähimmät asuinkäytössä olevat rakennukset ovat 20 - 300 m etäisyydellä.

YSL 118 §:n mukainen kuulutus ja ilmoitushakemus ovat yleisesti nähtävillä kuulutusaikana 27.4. – 3.6.2022 Saarijärven kaupungin nettisivuilla https://www.saarijarvi.fi/

Niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea on oikeus kirjallisesti tehdä muistutuksia hakemuksen johdosta. Kirjalliset muistutukset on toimitettava 3.6.2022 klo 15.00 mennessä osoitteeseen Saarijärven kaupunki, Ympäristötoimi, Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi.

Kuulutus

Reittikartta

Tiedustelut ympäristösihteeri Mia Rahinantti puh. 044-4598 390; mia.rahinantti@saarijarvi.fi

 

 

 

 

Ympäristösihteeri

Suosittele