Home >> Kuulutukset >> Kuulutus
30/07/2020 - 12:19
Kuulutus
Valitus vesilain mukaisesta päätöksestä

Vaasan hallinto-oikeuteen on jätetty yksi valitus Saarijärven teknisen lautakunnan päätöksestä 28.11.2018 § 79 vesilain mukaisessa ojitusasiassa. Päätös koskee rajaojan kunnossapitovastuuta.

Kuulutus kokonaisuudessaan luettavissa tästä: Kuulutus 30.7.2020

 

Tieto kuulutuksesta on nähtävillä 14 vuorokautta 30.7.2020 lähtien Saarijärven kaupungin verkkosivuilla. Tämä kuulutus ja valitus pidetään nähtävillä 30.7. – 3.9.2020 Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html

Suosittele