Home >> Kuulutukset >> Kuulutus 7.6.2021
07/06/2021 - 13:17
Kuulutus 7.6.2021
Hakemus Pyssylän ampumaradan ympäristölupamääräysten muuttamiseksi, Saarijärvi.

Saarijärven riistanhoitoyhdistys ry:llä ja Saarijärven Ampujat ry:llä on Saarijärven kaupungilla vireillä hakemus 29.1.2021 § 1 (Dnro 146/11.01.00/2021) Ympäristölupapäätöksen lupamääräysten 1, 8, 9, 10, 12, 14, 25 ja 28 lupamääräysten muuttamiselle.

Hakemus koskee Pyssylän ampumaradan 729-401-4-46 ja Pyssylä II 729-401-4-72 toimintaa, osoitteessa Ampumaradantie 48, 43100 Saarijärvi.

Ympäristösuojelulain (527/2014) 89 §:n 1. momentin mukaisesti toiminnanharjoittaja voi hakea ympäristöluvan muuttamista.

Hakijan mukaan määräyksiin haettavat muutokset eivät muuta lainvoimaisessa ympäristöluvassa lueteltuja luvan myöntämisen edellytyksiä. Lupamääräyksiin tehtävät muutokset eivät aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle eikä ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.

 

Ympäristölupamääräysten muutoshakemus ja siihen liittyvät asiakirjat ovat kuulutusaikana 7.6.2021 – 14.7.2021 yleisesti nähtävillä Saarijärven kaupungin nettisivuilla https://www.saarijarvi.fi/

Niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea on oikeus kirjallisesti tehdä muistutuksia hakemuksen johdosta. Myös muilla henkilöillä ja yhteisöillä on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta.

Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet on toimitettava 14.7.2021 mennessä ennen virka-ajan päättymistä Saarijärven kaupungin ympäristösihteerille, Saarijärven kaupunki, Ympäristötoimi, Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi tai sähköpostiin mia.rahinantti@saarijarvi.fi.

Muistutukset ja mielipiteet voi toimittaa 28.6 -14.7.2021 Saarijärven kaupungintalon asiointipostiluukkuun. Tänä aikana jätettyihin muistutus- ja mielipidekirjekuoriin tulee merkitä jättöpäivämäärä.

 

Tiedustelut ympäristösihteeri Mia Rahinantti puh.044-4598390, mia.rahinantti@saarijarvi.fi.

YMPÄRISTÖSIHTEERI

Suosittele