Home >> Kuulutukset >> Kuulutus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätöksestä
28/12/2021 - 07:30
Kuulutus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätöksestä
tilapäistä melua ja tärinää koskeva ilmoitus TOYOTA GAZOO Racing Europe GmbH

Ilmoitus koskee TOYOTA GAZOO Racing Europe GmbH Suomen Sivuliikkeen aikavälillä 4.1.2022 – 4.1.2023
Joutsan, Jyväskylän, Jämsän, Kangasniemen, Konneveden, Laukaan, Luhangan, Multian, Petäjäveden, Saarijärven,
Oriveden, Toivakan sekä Uuraisten kuntien/kaupunkien alueilla tehtävää ralliautojen kehitystyötä.

 

Kuulutus sekä kuulutettava päätös ovat kuulutusaikana 27.12.2021.- 3.2.2022 yleisesti nähtävillä yleisessä tietoverkossa
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen verkkosivuilla (https://www.ely-keskus.fi/ >Keski-Suomi > Ajankohtaista > Kuulutukset).

Tieto kuulutuksesta julkaistaan myös Joutsan, Jyväskylän, Jämsän, Kangasniemen, Konneveden, Laukaan, Luhangan, Multian,
Petäjäveden, Saarijärven, Oriveden, Toivakan sekä Uuraisten kuntien/kaupunkien yleisissä tietoverkoissa.

Kuulutus on julkaistu Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen verkkosivuilla 27.12.2021.
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta, 3.1.2021.

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.
Valitusaika päättyy 3.2.2022.
Päätöksestä on valitusoikeus (1) sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea,
(2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden
edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät,
(3) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät,
(4) toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella sekä (5) muulla asiassa yleistä etua
valvovalla viranomaisella.

KESKI-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Ylitarkastaja Petri Poikonen p. 0295 024 802
sähköposti: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
KESKI-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
PL 250 40101 Jyväskylä

 

 

Suosittele