Home >> Kuulutukset >> Kuulutus Kymijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman hyväksymisestä vuosille 2022-2027
21/12/2021 - 11:06
Kuulutus Kymijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman hyväksymisestä vuosille 2022-2027
Kuulutus ja kuulutettavat asiakirjat ovat nähtävillä sähköisenä asianosaisten ELY-keskusten verkkosivulla www.ely-keskus.fi/kuulutukset (valitse alue).

Kuulutettavat asiakirjat:
• Maa- ja metsätalousministeriön päätös tulvariskien hallintasuunnitelmien
hyväksymisestä liitteineen (muistio ja valitusosoitus)
• Kymijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille
2022–2027 sekä suunnitelmaan sisältyvä ympäristöselostus

 

Kuulutus ja kuulutettavat asiakirjat ovat nähtävillä sähköisenä asianosaisten ELY-keskusten verkkosivulla www.ely-keskus.fi/kuulutukset
(valitse alue).

Suosittele