Home >> Kuulutukset >> Kuulutus päätöksestä 13.9.2021
13/09/2021 - 13:28
Kuulutus päätöksestä 13.9.2021
Ympäristösihteeri on tehnyt päätöksen (6/11.01.04/2021 § 6) ympäristösuojelulain mukaisen määräyksen poikkeamisesta. Päätös koskee maanalaisen öljysäiliön jättämistä maahan.

Nähtävilläoloaika: 13.9. - 20.10.2021

Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 20.10.2021. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Päätöksen julkaisupäivä on 13.9.2021. Päätöspöytäkirja on nähtävänä Saarijärven kaupungin nettisivuilla https://www.saarijarvi.fi/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset valitusajan 13.9.–20.10.2021. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän kuulutuksen julkaisemisesta.

Saarijärven kaupungin ympäristösihteeri

Suosittele