Home >> Kuulutukset >> Kuulutus päätöksestä 15.7.2021
09/07/2021 - 14:48
Kuulutus päätöksestä 15.7.2021
Ympäristösihteeri on päättänyt myöntää 15.7.2021 § 6 maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n edellyttämän maisematyöluvan Saarijärven Sammunranta Oy:lle, PL 31, 04201 Kerava, kiinteistölle Sammunranta 729-409-1-351 tehtäviin hakkuutoimenpiteisiin. Hakkuut tehdään harvennus- ja poimintahakkuina.

Nähtävilläoloaika: 15.7.2021 - 5.8.2021

Dnro 94/11.03/2021

Päätös on annettu julkipanon jälkeen 15.7.2021.

Päätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä: Saarijärven kaupungintalolla, asuntotoimessa ja 19.7 alkaen myös nettisivuilla.

 

Saarijärven kaupungin ympäristösihteeri

Suosittele