Home >> Kuulutukset >> Kuulutus päätöksestä 16.7.2021
09/07/2021 - 15:01
Kuulutus päätöksestä 16.7.2021
Ympäristösihteeri on hyväksynyt 9.7.2021 ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen, häiritsevästä tilapäisestä melusta tehdyn ilmoituksen (dnro 89/11.01.02/2020). Ilmoituksen mukainen toiminta liittyy 4.9.2021 – 5.9.2021 SM21 pitkänmatkan suunnistuskilpailussa käytettäviin äänentoistolaitteisiin.

Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 6.8.2021. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.
Päätöksen julkaisupäivä on 16.7.2021. Päätöspöytäkirja on nähtävänä tämän kuulutuksen liitteenä valitusajan 16.7.–6.8.2021. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän kuulutuksen julkaisemisesta.

Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä Saarijärven kaupungin asuntotoimessa ja 19.7 alkaen myös nettisivuilla.

 

Saarijärven kaupungin ympäristösihteeri

Suosittele