Home >> Kuulutukset >> Kuulutus päätöksestä 22.11.2021
22/11/2021 - 10:01
Kuulutus päätöksestä 22.11.2021
Ympäristösihteeri on tehnyt päätöksen (155/11.01.04/2021 § 11) ympäristösuojelulain mukaisen määräyksen poikkeamisesta. Päätös koskee maanalaisen öljysäiliön jättämistä maahan.

Nähtävilläoloaika: 22.11. - 28.12.2021

Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 28.12.2021. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Päätöksen julkaisupäivä on 22.11.2021. Päätöspöytäkirja on nähtävänä Saarijärven kaupungin nettisivuilla https://www.saarijarvi.fi/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset valitusajan 22.11.–28.12.2021. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän kuulutuksen julkaisemisesta.

 

Saarijärven kaupungin ympäristösihteeri

Suosittele