Home >> Kuulutukset >> Kuulutus päätöksestä 23.11.2021
22/11/2021 - 15:17
Kuulutus päätöksestä 23.11.2021
Ympäristösihteeri on päättänyt myöntää 23.11.2021 § 11 maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n edellyttämän maisematyöluvan Tammitie 6, 43100 Saarijärvi kiinteistölle Mäntylä 27:220 maisemanhoidollisten toimenpiteiden suorittamiseen, joka käsittää tontin kolmen koivun kaatamisen. Alue kuuluu Saarijärven kaupungin Husuahon asemakaava-alueeseen.

Nähtävilläoloaika: 23.11.2021 - 14.12.2021

Dnro 138/11.03/2021

Päätös on annettu julkipanon jälkeen 23.11.2021.

Päätös nähtävillä: https://www.saarijarvi.fi/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset

 

 

Saarijärven kaupungin ympäristösihteeri

Suosittele