Home >> Kuulutukset >> Kuulutus päätöksestä 26.4.2022
25/04/2022 - 15:57
Kuulutus päätöksestä 26.4.2022
Maa-aineslain (555/1981) 4 §, , sekä ML 21 §:n mukainen aloituslupa MAA-AINESLUPA, SEKÄ ALOITUSLUPA TILALLE MANNILA

Saarijärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on antanut alla mainitusta maa-lupahakemuksesta päätöksensä 26.4.2022, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon.

Päätös on nähtävillä valitusajan 26.4. - 2.6.2022 Saarijärven kaupungin nettisivuilla https://www.saarijarvi.fi/

Päätös: Maa-aineslupa, sekä aloituslupa myönnetty soran ja hiekan ottamiselle tilalle Mannila 729-408-28-27. Dnro 49/11.03/2022 § 1

Toiminnan kuvaus: Soran ja hiekan otto kokonaisottomäärä 7 500 m3. Lupa myönnetty 3 vuodeksi. Alueella on ollut vuosikymmen sitten kotitarveottoa.

Toiminnan sijainti: Saarijärven kaupunki, kiinteistö Mannila 28:27, Ampumaradantie 49, 43100 Saarijärvi

Valitukset    

Kunnan ympäristöviranomaisen päätökseen saa hakea muutosta MAL 20§ mukaisesti valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä, antopäivää ei oteta lukuun. Valitusoikeus on luvan haltijalla ja sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella. Valituskirjelmä liitteineen toimitetaan Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Kuulutus

Valitusosoitus päätöksen liitteenä.

Lisätietoja päätöksestä antaa ympäristönsuojelusihteeri Mia Rahinantti, puh: 044-4598 390; mia.rahinantti@saarijarvi.fi.

Ympäristösihteeri

 

Suosittele