Home >> Kuulutukset >> Kuulutus päätöksestä 28.4.2021
28/04/2021 - 09:12
Kuulutus päätöksestä 28.4.2021
Maa-aineslain (555/1981) 4 §, , sekä ML 21 §:n mukainen aloituslupa MAA-AINESLUPA, SEKÄ ALOITUSLUPA TILALLE MÄKELÄ

Saarijärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on antanut alla mainitusta maa-lupahakemuksesta päätöksensä 28.4.2021, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon.
Päätös on nähtävillä valitusajan 28.4. - 4.6.2021 Saarijärven kaupungin nettisivuilla https://www.saarijarvi.fi/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset

 

Valitukset
Kunnan ympäristöviranomaisen päätökseen saa hakea muutosta MAL 20§ mukaisesti valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä, antopäivää ei oteta lukuun. Valitusoikeus on luvan haltijalla ja sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella. Valituskirjelmä liitteineen toimitetaan Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusosoitus päätöksen liitteenä.

 

Lisätietoja päätöksestä antaa ympäristönsuojelusihteeri Mia Rahinantti, puh: 044-4598 390; mia.rahinantti@saarijarvi.fi.

Ympäristösihteeri

Suosittele