Home >> Kuulutukset >> Kuulutus päätöksestä: Maisematyölupa frisbeegolfradan kunnostustyötä varten
02/06/2020 - 10:44
Kuulutus päätöksestä: Maisematyölupa frisbeegolfradan kunnostustyötä varten
Nähtävilläoloaika: 2.6.2020 - 23.6.2020

Ympäristösihteeri on päättänyt myöntää 2.6.2020 § 4 Saarijärven Fisbaajat ry:lle maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n edellyttämän maisematyöluvan Fresbeegolfradan kunnostustyötä varten Saarijärven Kolkanlahden kyläyleiskaava-alueella tilalla Kolkanlahti 729-408-30-193 (dnro 43/11.03/2020).

Päätös on annettu julkipanon jälkeen 2.6.2020.

Saarijärven kaupungin ympäristösihteeri

Suosittele