Home >> Kuulutukset >> Kuulutus päätöksestä: maisematyölupa puuston hakkuuta varten
01/06/2020 - 14:34
Kuulutus päätöksestä: maisematyölupa puuston hakkuuta varten
Ympäristösihteeri on päättänyt myöntää 1.6.2020 § 3 Asunto Oy Saarijärven Kimallus maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n edellyttämän maisematyöluvan puuston hakkuuta varten Saarijärven keskustan asemakaava-alueella tilalla 729-408-27-449 (dnro 42/11.03/2020.

Päätös on annettu julkipanon jälkeen 1.6.2020.
Saarijärven kaupungin ympäristösihteeri

Suosittele