Home >> Kuulutukset >> Kuulutus Rajalan teollisuusalueen asemakaavamuutoksen hyväksymisestä
12/05/2021 - 08:06
Kuulutus Rajalan teollisuusalueen asemakaavamuutoksen hyväksymisestä
Saarijärven kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 10.5.2021 (§17) Rajalan teollisuusalueen asemakaavamuutoksen MRL 52 §:n mukaisesti.

Asemakaavan hyväksymispäätös (pöytäkirjanote) on saatavissa Saarijärven kaupunginvirastosta. Muutosta hyväksymispäätökseen voidaan hakea valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Saarijärven kaupunginhallitus

Suosittele