Home >> Kuulutukset >> Kuulutus rakennuskieltopäätöksen voimaantulosta MRL 200 § ja MRA 93 §:n tarkoittamalla tavalla
09/10/2020 - 15:16
Kuulutus rakennuskieltopäätöksen voimaantulosta MRL 200 § ja MRA 93 §:n tarkoittamalla tavalla
Saarijärven kaupunginhallitus on 5.10.2020 § 133 tekemällään päätöksellä asettanut rakennuskieltoon MRL 38 § perusteella (kiellot yleiskaavaa laadittaessa) Saarijärven reitin rantaosayleiskaava-alueella sijaitsevan RA-alueen (rantarakennuspaikka) kiinteistöstä Ramsi (729-406-2-252).

Rakennuskieltoaluetta koskeva kartta on saatavissa Saarijärven kaupungintalolta (kaavoitus).

 

MRL 38 § mukainen rakennuskielto on voimassa enintään viisi vuotta. Kunta voi kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi pidentää kieltoaikaa enintään viidellä vuodella.

 

Kaupunginhallitus

Suosittele