Home >> Kuulutukset >> Kuulutus vireilläolosta
07/01/2021 - 15:11
Kuulutus vireilläolosta
Maankäyttö- ja rakennuslain 133 §:n perusteella kuulutetaan seuraavasta vireillä olevasta maisematyölupahakemuksesta.

Hakemus koskee Saarijärven kaupungissa, keskustaajaman asemakaava-alueella 6. Kaupunginosa Hietalahti, Tarvaalan pappilan asemakaavan muutos ja laajennusalueella (voimaantulokuulutus 22.1.2015), merkinnöillä ALPY/s ja VL/s sijaitsevalla kiinteistöllä 729-408-3-113 Ruustinna, suoritettavaa Tarvaalan pappilan puistoalueen pihasuunnitelman toteuttamista.

Kuulutus maisematyölupahakemus 7.1.2021

Pihasuunnitelma

Suosittele