Home >> Kuulutukset >> Kuulutus vireilläolosta 6.10.2021
06/10/2021 - 12:27
Kuulutus vireilläolosta 6.10.2021
Kuulutus valmisteilla olevista Saarijärven kaupungin ympäristönsuojelumääräyksistä.

Ympäristönsuojelulain 202 § mukaan kunta voi antaa lain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista olosuhteista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä (kunnan ympäristönsuojelumääräykset). Ympäristönsuojelulain 203 § mukaan ennen kunnan ympäristönsuojelumääräysten antamista kunnan on tiedotettava ympäristönsuojelumääräyksistä yleisesti siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan.

Saarijärven kaupungin ympäristösuojelumääräykset on edellisen kerran annettu vuonna 2011. Ympäristönsuojelulaki on tämän jälkeen uudistettu ja tämä on tuonut muutostarpeita ympäristönsuojelumääräyksiin.

Saarijärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena toimiva Lupalautakunta on päättänyt kuuluttaa ympäristönsuojelumääräysten päivityksen valmistelun aloittamisesta kokouksessaan 29.9.2021 § 7. Määräysten luonnos tulee nähtäville Saarijärven kaupungin verkkosivuille, kun lausuntokierros aloitetaan.

Lupalautakunta varaa asianosaisille tilaisuuden mielipiteen lausumiseen Saarijärven kaupungin ympäristönsuojelumääräysten päivitysluonnoksesta, kun lausuntokierros alkaa tämän syksyn aikana. Ympäristösuojelumääräysten luonnoksen nähtävilläolosta kuulutetaan tässä vaiheessa erikseen.

Lisätietoja Saarijärven kaupungin ympäristönsuojelumääräyksistä antaa ympäristösihteeri Mia Rahinantti, puh. 044 4598 390 tai sähköposti mia.rahinantti@saarijarvi.fi.

 

Saarijärvellä 6.10.2021
Lupalautakunta

 

 

Suosittele