Home >> Kuulutukset >> Kuulutus ympäristösihteerin päätöksestä
18/11/2020 - 09:38
Kuulutus ympäristösihteerin päätöksestä
Ympäristösihteeri on päättänyt myöntää 18.11.2020 § 5 Asunto Oy Saarijärven Päivölälle maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n edellyttämän maisematyöluvan puuston hakkuuta varten Saarijärven keskustan asemakaava-alueella tilalla 729-408-7-10 (dnro 136/11.03/2020).

Päätös on annettu julkipanon jälkeen 18.11.2020.

Nähtävilläoloaika: 18.11.2020 - 9.12.2020

Päätöspöytäkirja

 

Saarijärven kaupungin ympäristösihteeri

Suosittele