Home >> Kuulutukset >> Kuulutus ympäristösihteerin päätöksestä 13.5.2020
13/05/2020 - 08:02
Kuulutus ympäristösihteerin päätöksestä 13.5.2020
Ympäristösihteeri on tehnyt 12.5.2020 toiminimen muutoksen voimassa oleviin ympäristövalvonnan lupiin.

YIT Teollisuus Oy:n toiminimi on muuttunut Peab Industri Oy:ksi. Juridiset tiedot pysyvät samana.

Kaikki YIT Teollisuus Oy:n voimassa olevat päällystys- ja kiviainesliiketoiminnan sopimuksiin,

lupiin ym. liittyvät oikeudet ja velvollisuudet, mukaan lukien mahdolliset takuuajan vastuut ja muut

vakuudet, säilyvät toiminimenmuutoksen jälkeenkin ennallaan.

Kuulutus kokonaisuudessaan nähtävissä tästä: Kuulutus 13.5.2020

Suosittele