Home >> Kuulutukset >> Kuulutus ympäristösihteerin päätöksestä
07/01/2021 - 11:13
Kuulutus ympäristösihteerin päätöksestä
Ympäristösihteeri on hyväksynyt 7.1.2021 ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen, häiritsevästä tilapäisestä melusta tehdyn ilmoituksen (dnro 184/11.01.02/2020). Ilmoituksen mukainen toiminta liittyy 18.1.2021 – 15.4.2021 Herajärven vanhan koulurakennuksen purkuun.

Kuulutus päätöksestä 7.1.2021

Nähtävilläoloaika 7.1.2021 - 13.2.2021

Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 13.2.2021. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Päätöksen julkaisupäivä on 7.1.2021. Päätöspöytäkirja on nähtävänä Saarijärven kaupungin verkkosivuilla https://www.saarijarvi.fi/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset valitusajan 7.1.–13.2.2021. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän kuulutuksen julkaisemisesta.

 

Saarijärven kaupungin ympäristösihteeri

Suosittele