Etusivu >> Kuulutukset >> Kuulutus ympäristösuojelulain mukaisesta ilmoituksesta/ EPT Kone ja Laite OY

 

Saarijärven kaupunginvirasto ja asiointipiste ovat suljettuna 18.3.2020 alkaen. Katso lisätietoja sivun yläreunan YHTEYSTIEDOT-kohdasta.
13/03/2020 - 14:49
Kuulutus ympäristösuojelulain mukaisesta ilmoituksesta/ EPT Kone ja Laite OY
Ilmoituksen mukainen toiminta liittyy tilan Soramäki 136:0 maa-ainesten ottoluvan mukaiseen toimintaan.

Dnro: 22/11.01.02/2020

 

EPT Kone ja Laite Oy on jättänyt 13.3.2020 Ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Ilmoituksen mukainen toiminta liittyy tilan Soramäki 136:0 maa-ainesten ottoluvan mukaiseen toimintaan.

Ilmoituksen mukainen toiminta sijoittuu Ahvenlammen 1. luokan pohjavesialueelle, Poukkalantie 13, 43100 Saarijärvi tilalle Soramäki 136:0. Toiminta on siirrettävällä murskaajalla tehtävää soran murskausta. Kohteessa on voimassa oleva maa-ainesten ottolupa, joka on myönnetty 3.7.2013 § 1 10 vuodeksi. Murskaustoiminta alittaa ympäristöluvanvaraisen toiminnan. Murskauspäiviä ennen nyt ilmoitettavana olevaa murskausta on toiminta-alueella ollut 28 päivää.

Toiminnan kesto

Murskaus alkaa huhtikuun puolessa välissä ja jatkuu toukokuulle. Yhteensä murskauspäiviä on noin 14 päivää.

Murskausta haetaan ma –pe klo 6.00 – 20.00 väliseksi ajaksi.

 

Melupäästöt

Esimurskain, jälkimurskain, syöttökone ja varastoiva kone. Melutaso 10 metrin päässä on noin 90 dB.

Melun ja tärinän leviäminen

Lähin vapaa-ajan asunto sijaitsee noin 100 m etäisyydellä kaakkoon, seuraava noin 150 m etäisyydellä suuntana etelä-kaakko. Noin 400 m koilliseen ja noin 500 m itään, sijaitsee vapaa-ajan kiinteistöt. Muita asuttuja kiinteistöjä ei lähistöllä ole. Lähimpänä olevan kiinteistön melutaso murskaustoiminnan aikana jää alle 45 dB.

Toiminnasta tiedotetaan toiminnan harjoittajan toimesta Poukkalantien vapaa-ajan kiinteistöjä talokohtaisesti.

Melua vaimentaa toiminnan sijoittuminen 4-5 metriä alemmaksi kuin Poukkalantie.

 

YSL 118 §:n mukainen kuulutus ja ilmoitushakemus ovat yleisesti nähtävillä kuulutusaikana 13.3. – 10.4.2020 Saarijärven kaupungin nettisivuilla, sekä ympäristötoimessa, Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi.

 

Niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea on oikeus kirjallisesti tehdä muistutuksia hakemuksen johdosta. Kirjalliset muistutukset on toimitettava 10.4.2020 mennessä osoitteeseen Saarijärven kaupunki, Ympäristötoimi, Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi.
Tiedustelut ympäristösihteeri Mia Rahinantti puh. 044-4598 390

Ympäristösihteeri

 

 

 

Suosittele