Etusivu >> Kuulutukset >> Maastoliikennelain 30 §:n mukainen päätös / Harjoitusjäärata Hietalahden jäällä, Saarijärvi
10/02/2020 - 10:22
Maastoliikennelain 30 §:n mukainen päätös / Harjoitusjäärata Hietalahden jäällä, Saarijärvi
Saarijärven kaupungin lupalautakunta on 7.2.2020 § 1 tehnyt hakijan jättämän oikaisuvaatimuksen perusteella päätöksen lupaan 20.1.2020 § 1, Saarijärven Urheiluautoilijat ry:n ajoharjoitteluun sekä kilpailujen järjestämiseen Saarijärven Hietalahden jääalueella, jää-/lumitilanteen mahdollistaessa 1.12. – 31.4 välisenä aikana. Kiinteistöllä 729-876-3-1.

Päätös on nähtävillä 10.2. – 18.3.2020 Saarijärven kaupungin ympäristötoimessa, 2. kerros ja Saarijärven kaupungin internetsivuilla www.saarijarvi.fi

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kunnallisvalituksen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Saarijärven kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: Saarijärven kaupunki/ kirjaamo

PL 13, 43101 SAARIJÄRVI

Käyntiosoite: Saarijärven kaupunki

Sivulantie 11, 43100 SAARIJÄRVI

Sähköpostiosoite: kirjaamo@saarijanvi.fi

Puhelinnumero: 014- 4598 208

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantai klo 8.00 -15. 00.

 

Pöytäkirja on 7. 2.2020 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

 

Lisätietoja lupapäätöksestä: Ympäristösihteeri Mia Rahinantti, 044-4598 390, mia.rahinantti@saarijarvi.fi

 

 

 

Suosittele