Home >> Kuulutukset >> Pienvesistöjen rantaosayleiskaavan muutos- ja laajennusehdotus Saarilammen alueella nähtävillä
14/04/2022 - 09:11
Pienvesistöjen rantaosayleiskaavan muutos- ja laajennusehdotus Saarilammen alueella nähtävillä
Ilmoitamme Saarijärven kaupungin Pienvesistöjen rantaosayleiskaavan muutoksen ja laajennuksen nähtävillä olosta ehdotusvaiheen kuulemista varten MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti. Kohdealueena on Saarilammen jätevedenpuhdistamon ympäristö eli kyseessä on ns. Saarilammen puhdistamon yleiskaavan muutos ja laajennus (osoitteessa Pajupurontie 12, 43100 Saarijärvi).

Yleiskaavamuutoksella ja laajennuksella on tarkoitus osoittaa uudelle jätevedenpuhdistamolle riittävä aluevaraus nykyisen puhdistamon läheisyyteen. Suunnittelualueeseen kuuluu myös nykyisen puhdistamon rakennuspaikka. Uusi puhdistamo ja sen toiminnot eivät mahdu nykyiselle rakennuspaikalle, minkä takia nykyistä ET- aluetta tulee laajentaa. Nykyiset puhdistamorakennukset on tarkoitus purkaa uuden puhdistamon käyttöönoton jälkeen niiltä osin, joita ei voida käyttää puhdistamon toimintaa tukevina varasto- tai huoltorakennuksina. Vuonna 2017 uusittu valvomorakennus voidaan siirtää uuden puhdistamon läheisyyteen. Samanaikaisesti alueelle laaditaan asemakaavaa Saarijärven kaavoituksen toimesta; asemakaavalla ohjataan jätevedenpuhdistamon rakentamista tarkemmin kuin yleiskaavalla.

Yleiskaavan muutosehdotus on nähtävillä 14.4. - 13.5.2022 Saarijärven kaupungintalolla 3. kerroksen ilmoitustaululla (Kaavoitus) sekä kaupungin internetsivuilla osoitteessa www.saarijarvi.fi/node/27885

Osallisilla ja muilla kunnan jäsenillä on oikeus muistutuksen tekemiseen yleiskaavaehdotuksesta ennen nähtävilläoloajan päättymistä. Muistutukset on jätettävä viimeistään 13.5.2022 kaupunginhallitukselle osoitettuna osoitteeseen: Saarijärven kaupunki, Kaavoitus, PL 13, 43101 Saarijärvi tai kirjaamo@saarijarvi.fi

 

Lisätietoja kaavahankkeesta antavat:

kaavoitusjohtaja Ulla-Maija Humppi, p. 044 4598 405, ulla-maija.humppi@saarijarvi.fi

kaavoitusinsinööri Mirja Tarvainen, p. 044 4598 435, mirja.tarvainen@saarijarvi.fi

kaavasuunnittelija Joose Oratuomi, p. 044 4598 225, joose.oratuomi@saarijarvi.fi

 

Kaupunginhallitus

 

Suosittele