Home >> Kuulutukset >> Rajalan teollisuusalueen asemakaavamuutoksen vireilletulo
24/03/2020 - 08:30
Rajalan teollisuusalueen asemakaavamuutoksen vireilletulo
Ilmoitamme Saarijärven kaupungin 7. kaupunginosan Sara-ahon korttelien 703 ja 729 asemakaavamuutoksen vireille tulosta MRL 63 §:n mukaisesti.

Kaavamuutosalue sijoittuu Rajalantien, Kangastien ja Kangasahontien väliselle alueelle.

Asemakaavamuutosta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 25.3.–8.4.2020 kaupungin internetsivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kaavahanke on yhdistetty jo aiemmin vireille tulleeseen korttelin 700 eli ns. Makronmäen kaavahankkeeseen.

Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmista tulee jättää kirjallisesti nähtävillä oloajan kuluessa kaavoitusjohtajalle osoitettuna viimeistään 8.4.2020 mennessä, osoitteeseen Saarijärven kaupunki, Kaavoitus, PL 13, 43101 Saarijärvi tai sähköpostilla kirjaamo(at)saarijarvi.fi.

Lisätietoja saa kaavoitusjohtajalta p. 044 4598 405 (ulla-maija.humppi(at)saarijarvi.fi), kaavoitusinsinööriltä p. 044 459 8435 (mirja.tarvainen(at)saarijarvi.fi) sekä kaavasuunnittelijalta p. 044 4598 434 (paivi.muhonen(at)saarijarvi.fi).

 

Kaavoitusjohtaja

Suosittele