Home >> Kuulutukset >> Rajalan teollisuusalueen asemakaavan muutos nähtävillä
16/02/2021 - 13:24
Rajalan teollisuusalueen asemakaavan muutos nähtävillä
Ilmoitamme Saarijärven kaupungin 7. kaupunginosan Sara-ahon kortteleita 703, 729 ja osaa korttelista 700 sekä puisto- ja rautatiealueita koskevan Rajalan teollisuusalueen asemakaavan muutoksen nähtävillä olosta ehdotusvaiheen kuulemista varten MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti.

Kaavamuutosalueita on kaksi, joista toinen (ns. Makronmäen alue) sijoittuu Rajalantie pohjoispuolelle radan läheisyyteen ja toinen Rajalantien, Kangasahontien ja Kangastien rajaamalle alueelle.

Asemakaavan muutosehdotus on nähtävillä kaupungin internet-sivuilla sekä kaupungintalon 3. kerroksen ilmoitustaululla (kaavoitus) 17.2. – 19.3.2021.

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus muistutuksen tekemiseen asemakaava-ehdotuksesta ennen nähtävillä oloajan päättymistä. Muistutukset on jätettävä kaupungin-hallitukselle osoitettuna osoitteeseen: Saarijärven kaupunki, Kaavoitus, PL 13, 43101 Saarijärvi tai kirjaamo@saarijarvi.fi viimeistään 19.3.2021 mennessä.  

Lisätietoja saa kaavoitusjohtajalta p. 044 4598 405 (ulla-maija.humppi@saarijarvi.fi), kaavoitusinsinööriltä p. 044 459 8435 (mirja.tarvainen@saarijarvi.fi) sekä kaavasuunnittelijalta p. 044 4598 434 (paivi.muhonen@saarijarvi.fi).

Suosittele