Home >> Kuulutukset >> Saarijärven kaupunki hakee aluearkkitehtiä vakituiseen virkasuhteeseen
17/02/2021 - 12:03
Saarijärven kaupunki hakee aluearkkitehtiä vakituiseen virkasuhteeseen
Aluearkkitehti toimii Saarijärven kaupungin aluearkkitehtipalveluissa Petäjäveden, Uuraisten ja Multian kuntienkaavoittajana.

Aluearkkitehti on kuntien johtava asiantuntija kaavoituksessa ja maankäyttöön liittyvässä kehittämisessä sekä ohjaa kuntajohdon alaisuudessa kuntien asema- ja yleiskaavoitusta
sekä aluekehittämistä.

Viran kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto sekä vähintään 5 vuoden kokemus  kaavakonsulttitehtävistä tai vähintään 2 vuoden kokemus kunnan kaavahallinnon tehtävien
hoitamisesta. Kelpoisuusehtona painotetaan kokemusta erityisesti kaavaprosessien työvaiheiden hallinnasta ja maankäyttö- ja rakennuslain kaavoitukseen liittyvien säädösten osaamisesta.
Eduksi katsotaan kokemus rakennusvalvonnan (rakennusoikeustulkintojen) tai maankäytön kehittämisen muista tehtävistä sekä kiinteistönmuodostusjärjestelmän tuntemus ja kokemus
kiinteistöluovutuksista.

Aluearkkitehti toimii Petäjäveden, Uuraisten ja Multian kuntien kaavoittajana ja vastaa kaavaprosessien johtamisesta, kaavahallinnon ja -laadinnan tehtävistä
(sisältäen asemakaavoitusta sekä pieniä yleiskaavatöitä), kaavahankkeisiin liittyvien tarjouskilpailutusten hoitamisesta sekä hoitaa kaavoituksen esittely- ja ohjaus- ja asiakaspalvelutehtäviä.
Aluearkkitehti osallistuu kuntien maakäyttöön liittyvään viranomaisyhteistyöhön sekä maapolitiikan ohjaukseen kuntajohdon kanssa.
Aluearkkitehti laatii vuosittain kaavoituksen talousarvioehdotukset kunkin kunnan käsittelyyn. Aluearkkitehti toimii Saarijärven kaavoitusjohtajan ohjauksessa.
Aluearkkitehtiäavustaa tehtävässä Saarijärven kaavoitus sekä maankäyttöpalvelut.

Tehtävä edellyttää Autocad- ohjelman osaamista sekä Office-ohjelmien (esim. Word, Excel jne.) hallintaa. Monipuoliset ICT-taidot katsotaan eduksi.
Tehtävässä menestyminen edellyttää hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista esitystaitoa, oma-aloitteisuutta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, yhteistyökykyä ja joustavaa työotetta.
Työ edellyttää kykyä laajojen asiakokonaisuuksien hallintaan sekä hyvää prosessijohtamistaitoa.
Kaavoituksella on käytössä suunnitteluohjelmana AutoCad-pohjainen YtCad ja M-Color sekä paikkatieto-ohjelmistoina Mapinfo ja Louhi Kuntapalvelin.

Aluearkkitehdin toimipisteinä ovat Saarijärven kaupungin lisäksi Petäjäveden, Uuraisten ja Multian kunnat. Työ edellyttää kuntatyöpäiviä, mutta myös säännöllinen etätyö sisältyy työnkuvaan.
Työtehtävä edellyttää ajokorttia ja oman auton käyttöä.

Tarkempi tehtävänkuvaus määritellään koulutuksesi, työkokemuksesi ja vahvuuksiesi perusteella.

Palkkaus ja muut virkasuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen teknisten henkilöstön virka- ja työehtosopimusten mukaan. Hakija voi myös esittää palkkatoiveen.
Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Virka täytetään aikaisintaan 1.4.2021 alkaen. Virkaan sovelletaan 6 kk koeaikaa.
Valitun on esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista.

Hakuaika päättyy pe. 5.3.2021 klo 15.00. Tehtävään haetaan osoitteessa
https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/aluearkkitehti-341059/

Lisätietoja voit kysyä:
kaavoitusjohtaja Ulla-Maija Humppi, puh: 044 4598405,
ullamaija.humppi@saarijarvi.fi

 

Suosittele