Home >> Kuulutukset >> Suunnittelutarveratkaisua koskevan hakemuksen vireille tulosta ilmoittaminen
18/11/2020 - 10:12
Suunnittelutarveratkaisua koskevan hakemuksen vireille tulosta ilmoittaminen
Ruthon Group Oy on jättänyt suunnittelutarveratkaisuhakemuksen biokaasulaitoksen ja kierrätyslannoitetuotantopaikan sekä tähän välittömästi liittyvän infran rakentamiseksi Saarijärven Kalmarin alueelle.

(Maankäyttö- ja rakennuslaki 137 §, 171 - 174 §, maankäyttö- ja rakennusasetus 86 §)

Ruthon Group Oy on jättänyt suunnittelutarveratkaisuhakemuksen biokaasulaitoksen ja kierrätyslannoitetuotantopaikan sekä tähän välittömästi liittyvän infran rakentamiseksi Saa-
rijärven Kalmarin alueelle, tiloille Loukkukangas 729-402-3-246 ja Kuusisto 729- 402-3-354  osoitteeseen Kuuselanmäentie 360, 43270 Kalmari.

Henkilöillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hakemusten mukainen toiminta saattaa vaikuttaa, on tilaisuus kirjallisesti tehdä muistutuksensa hakemuksen johdosta.
Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 18.11 – 3.12.2020 Saarijärven kaupungin rakennusvalvonnassa, osoite Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi, 3. krs, ma - pe 9.00 - 15.00 ja kaupungin
internetsivuilla
(www.saarijarvi.fi).

Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa viimeistään torstaina 3.12.2020 klo 15.00 mennessä, osoitteeseen Saarijärven kaupunki, Rakennusvalvonta, PL 13, 43101 Saarijärvi.

Lisätiedot:
Ruthon Group Oy yrittäjä Ari-Pekka Hongisto 040 358 0077 tai Saarijärven kaupunki ra-
kennustarkastaja Jouni Vesala 044 459 8319.

Rakennusvalvonta

Suosittele