Home >> Kuulutukset >> Sydän-Suomen jätelautakunnan jätehuoltomääräykset
28/04/2022 - 13:51
Sydän-Suomen jätelautakunnan jätehuoltomääräykset
Sydän-Suomen jätelautakunta on asettanut nähtäville 28.4.-1.8.2022 väliseksi ajaksi jätehuoltomääräysluonnoksen. Määräysluonnos on käsitelty lautakunnan kokouksessa 26.4.2022 §:ssä 17. Jätehuoltomääräysluonnos koskee Hankasalmea, Kannonkoskea, Karstulaa, Kinnulaa, Kivijärveä, Multiaa, Petäjävettä, Pihtipudasta, Saarijärveä, Uuraista, Viitasaarta ja Äänekoskea.

Määräysluonnos asetetaan nähtäville 28.4.-1.8.2022 väliseksi ajaksi Saarijärven kaupungin verkkosivuille https://www.saarijarvi.fi/paatoksenteko sekä jäsenkuntien verkkosivuille.

Kuntalaisilla ja muilla asianosaisilla, joiden oloihin päätöksenteolla on huomattava vaikutus, voivat jättää kirjallisia mielipiteitä 1.8.2022 saakka, mitkä tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen jatelautakunta@saarijarvi.fi.

Lisätietoja asiasta voi tiedustella sähköpostilla jatelautakunta@saarijarvi.fi tai puhelimitse 050 3903 765 tai 044 4685 249.

 

Sydän-Suomen jätelautakunta

Suosittele