Home >> Kuulutukset >> Vaasan hallinto-oikeuden päätös vesilain mukaisessa valitusasiassa
09/09/2021 - 15:31
Vaasan hallinto-oikeuden päätös vesilain mukaisessa valitusasiassa
Asia: Vaasan hallinto-oikeuden päätös 9.9.2021 nro 21/0038/1, valitus vesitalousasiassa, rajaojan kunnossapitovastuu, Saarijärvi

Vastapuoli
Saarijärven kaupunki

Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 9.9. – 18.10.2021 Vaasan hallintooikeuden verkkosivuilla osoitteessa:
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallin... paatoskuulutukset.html

Muutoksenhakuohjeet ja valitusaika
Ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuulutetun päätöksen muutoksenhakua koskevasta
osasta sekä siihen liitetystä valitusosoituksesta. Valitusaika päättyy 18.10.2021.

 

 

Suosittele