Home >> Kuulutukset >> Ympäristönsuojelulain mukainen päätös, hakija Neova Oy
19/04/2022 - 11:06
Ympäristönsuojelulain mukainen päätös, hakija Neova Oy
Hakija: Neova Oy Dnro: LSSAVI/7973/2021 Päätösnro: 56/2022 Asia: Suljetunnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupa-määräysten muuttaminen, Saarijärvi

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito

Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 19.4.–27.5.2022
osoitteessa https://ylupa.avi.fi mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muutoksenhausta ovatpäätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

 

Ilmoitus päätöksestä

Suosittele