Home >> Kuulutukset >> Ympäristöviranomaisen päätös
05/11/2019 - 07:35
Ympäristöviranomaisen päätös
Saarijärven kaupungin ympäristöviranomainen on 5.11.2019 § 1 (Dnro 28/11.01.00/2019) antanut viranhaltijapäätöksen ympäristönsuojelulain 119 §:n ilmoituksista 85 §:n mukaisesti. Päätös koskee koeluontoista toimintaa.

Päätös on yleisesti nähtävillä Saarijärven kaupungin ympäristötoimessa, Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi 5.11.- 12.12.2019 välisenä aikana.

Kunnan ympäristöviranomaisen päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusoikeus on luvan hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea.

Valitusviranomainen ja osoite: Vaasan hallinto-oikeudelta osoitteesta Vaasan hallinto-oikeus, Korsholmanpuistikko 43, 65100 Vaasa (PL 204, 65101 VAASA). Vaasan hallinto-oikeuden puhelinnumero on 029 56 42611 ja sähköpostiosoite vaasa.hao@oikeus.fi.

 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

 

 

 

Suosittele