Home >> Kuulutus >> Kuulutus asemakaavaehdotusten nähtävilläolosta (Tarvaalan pappila ja Rajala)
02/04/2014 - 15:25
Kuulutus asemakaavaehdotusten nähtävilläolosta (Tarvaalan pappila ja Rajala)
MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti pidetään yleisesti nähtävillä 3.4. – 5.5.2014 seuraavat asemakaavojen muutokset ja laajennukset:
 1. Saarijärven kaupungin 6. kaupunginosan Hietalahden Tarvaalan pappilan asemakaavan muutos- ja laajennusehdotus. Asemakaavan muutos koskee korttelin 603 tontteja 2 ja 3, yleisen tien aluetta, puisto- ja suojelualuetta. Asemakaavan laajennus koskee vesialuetta RN:o 729 -876 - 3-1.
  Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostetaan osa korttelin 603 tontista 1 ja tontit 2 - 4, sekä yleisen tien alue ja lähivirkistysalue.
  Kaavamuutos- ja laajennusalue sijaitsee osoitteessa Paavontie 1.
  Tutustu nähtävillä olevaan kaava-aineistoon tästä linkistä.
   
 2. Saarijärven kaupungin 7. kaupunginosan Sara-ahon Rajalan teollisuusalueen II-vaiheen muutos- ja laajennusehdotus, joka koskee kortteleita 730, 731 ja osaa korttelista 702 sekä katu- ja virkistysaluetta.
  Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelit 730 ja 731, osa korttelia 702 sekä katu-, suojaviher-, lähivirkistys- ja energiahuollon alueet. Kaavamuutos- ja laajennusalue sijaitsee Rajalantien päässä.
  Tutustu nähtävillä olevaan kaava-aineistoon tästä linkistä.
   

Asemakaavojen muutos- ja laajennusehdotukset ovat nähtävillä Saarijärven kaupungintalon 3. kerroksen ilmoitustaululla (maankäyttö ja kaavoitus). Suunnitelmiin voi tutustua myös kaupungin internet-sivuilla (www.saarijarvi.fi).

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus muistutuksen tekemiseen asemakaavaehdotuksesta ennen nähtävillä oloajan päättymistä. Muistutukset on jätettävä kaupunginhallitukselle osoitettuna viimeistään 5.5.2014 osoitteeseen: Saarijärven kaupunki, Maankäyttö ja kaavoitus, Pl 13, 43101 Saarijärvi

Lisätietoja kaavahankkeista saa kaavoitusarkkitehdilta p. 044 4598 405 (ulla-maija.humppi@saarijarvi.fi) tai kaavasuunnittelijalta p. 044 4598 435 (mirja.tarvainen@saarijarvi.fi).

Kaupunginhallitus

Suosittele