Home >> Kuulutus >> Kuulutus Haapalamminkankaan tuulivoimayleiskaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta
16/12/2015 - 13:15
Kuulutus Haapalamminkankaan tuulivoimayleiskaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta
Saarijärven kaupunginhallitus on päättänyt asettaa Haapalamminkankaan tuulivoi-mayleiskaavaehdotuksen nähtäville ehdotusvaiheen kuulemista varten MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti. Tuulivoimayleiskaavat laaditaan siten, että niitä on mahdollista käyttää tuulivoimaloiden rakennusluvan perusteena MRL 77 a §:n mukaisesti.

Haapalamminkankaan (Rahkolan yhteismetsän) alue sijaitsee noin 8 km Saarijärven kaupungin keskustasta pohjoiseen, Suolikko -järven lounaispuolella, ja on kooltaan noin 600 ha. Kaavoitettavalle alueelle suunnitellaan enintään viidestä tuulivoimalasta muodostuvaa tuulivoimapuistoa.

 

Tuulivoimayleiskaavaehdotus on nähtävillä 17.12.2015 – 18.1.2016 Saarijärven kaupungintalolla kaavoituksen ilmoitustaululla sekä Internet-sivuilla osoitteessa www.saarijarvi.fi.

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus muistutuksen tekemiseen tuulivoimayleiskaavaehdotuksesta ennen nähtävillä oloajan päättymistä, viimeistään 18.1.2016. Muistutukset on jätettävä kaupunginhallitukselle osoitettuna osoitteeseen: Saarijärven kaupunki, Pl 13, 43101 Saarijärvi tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@saarijarvi.fi. Pyydämme huomioimaan, että kaupungintalo on suljettuna joulun ja uudenvuoden takia 24.12.2015 – 6.1.2016.

 

Yleisötilaisuus:

Haapalamminkankaan tuulivoimayleiskaavaehdotuksen yleisötilaisuus pidetään Saarijärven kaupungintalolla 2-kerroksen Rahkola-kokoustilassa 13.1.2016 klo 17.00 alkaen. Osoite: Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi.

 

Lisätietoja hankkeista voi kysyä:

Saarijärven kaupunki:

kaavoitusarkkitehti Ulla-Maija Humppi, p. 044 4598 405 (ulla-maija.humppi@saarijarvi.fi)

kaavasuunnittelija Mirja Tarvainen, p. 044 4598 435, mirja.tarvainen@saarijarvi.fi

kaavavalmistelija Essi Jokinen, p. 044 4598 210 (essi.jokinen@saarijarvi.fi)

FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy (kaavan tekninen laatija):

kaavoittaja Susannan Paananen p. 044 704 6280 (susanna.paananen@fcg.fi)

Megatuuli Oy (tuulivoimapuistoa kehittävä yritys):

Lauri Lammivaara, p. 044 033 0498 (lauri.lammivaara@megatuuli.fi)

 

Saarijärven kaupunginhallitus

 

Kaavaehdotusaineistoon pääset tutustumaan tästä linkistä.

Suosittele