Home >> Kuulutus >> Kuulutus rakennuskieltopäätöksen voimaantulosta MRL 200 § JA MRA 93 §:n tarkoittamalla tavalla
23/06/2014 - 07:32
Kuulutus rakennuskieltopäätöksen voimaantulosta MRL 200 § JA MRA 93 §:n tarkoittamalla tavalla
Saarijärven kaupungin omistajaohjauksen jaosto on 2.6.2014 § 29 tekemällään päätöksellään asettanut rakennuskieltoon MRL 53 § 1. mom. perusteella (raken-nuskielto asemakaavaa laadittaessa) seuraavat 1. kaupunginosan Keskustan korttelialueet:

136 (osa korttelia sekä puistoalue), 138 (sekä puisto- ja pysäköintialue), 139,140, 141 (osa), 142, 143, 148 (osa korttelia sekä puistoalue).

Omistajaohjauksen jaosto päätti samalla, että rakentamiskielto tulee voimaan MRL 202 § tarkoittamalla tavalla ennen kuin päätös on saanut lainvoiman.

MRL 53 § mukainen rakennuskielto on voimassa enintään kaksi vuotta. Kunta voi kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi pidentää kieltoaikaa kaksi vuotta kerrallaan.

Rakennuskielto koskee uudisrakentamista. Rakennuskielto ei koske olemassa olevien rakennusten muutos- ja korjausrakentamista eikä vähäistä laajentamista.

 

Kaupunginhallitus

Suosittele