Home >> Kuulutus >> Kuulutus rantaosayleiskaavan muutosluonnoksen nähtävillä olosta
16/09/2015 - 08:35
Kuulutus rantaosayleiskaavan muutosluonnoksen nähtävillä olosta
Saarijärven kaupungin Pylkönmäen itäisten ja läntisten vesistöjen rantaosayleiskaavan muutos pidetään yleisesti nähtävillä MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti valmisteluvaiheen kuulemista varten 17.9. – 19.10.2015.

Rantaosayleiskaavan muutoskohteet sijaitsevat Kiesmenjärven sekä Isojärven alueilla. Yleiskaavamuutoksella tarkistetaan rakennuspaikkojen rajat kiinteistörajojen mukaisiksi, rakennuspaikkojen lukumäärä ei muutu kaavamuutoksen myötä. Rantaosayleiskaavan muutosluonnos on nähtävillä Saarijärven kaupungintalon 3. kerroksen ilmoitustaululla (Kaavoitus). Suunnitelmaan voi tutustua myös kaupungin internetsivuilla (www.saarijarvi.fi).

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on mahdollisuus nähtävilläoloaikana esittää mielipiteensä yleiskaavan muutosluonnoksesta. Kirjalliset mielipiteet on jätettävä kaavoitusarkkitehdille osoitettuna viimeistään 19.10.2015 mennessä osoitteeseen: Saarijärven kaupunki, Kaavoitus, Pl 13, 43101 Saarijärvi tai kirjaamo@saarijarvi.fi.

Lisätietoja kaavahankkeesta saa kaavoitusarkkitehdilta p. 044 4598 405 (ulla-maija.humppi@saarijarvi.fi) tai kaavasuunnittelijalta p. 044 4598 435 (mirja.tarvainen@saarijarvi.fi).

Omistajaohjauksen jaosto

Tutustu tästä linkistä nähtävillä olevaan kaava-aineistoon

Suosittele