Home >> Kuulutus >> Kuulutus Soidinmäen tuulivoimapuiston osayleiskaavan vireilletulosta
11/08/2014 - 10:22
Kuulutus Soidinmäen tuulivoimapuiston osayleiskaavan vireilletulosta
Saarijärven kaupunginhallitus on päättänyt käynnistää Megatuuli Oy:n aloitteesta Soidinmäen tuulivoimapuiston osayleiskaavan laadinnan. Osayleiskaava laaditaan siten, että sitä on mahdollista käyttää tuulivoimaloiden rakennusluvan perusteena MRL 77 a §:n mukaisesti.

Suunnittelualue sijaitsee Saarijärven kaupungissa ja sen etäisyys Saarijärven kaupungin keskustaan on noin 16 km lounaaseen. Kaavoitettavan alueen koko on noin 800 hehtaaria ja se koostuu kahdesta erillisestä osa-alueesta. Lopullinen kaava-alue tarkentuu selvitysten perusteella. Alueelle suunnitellaan enintään yhdeksästä tuulivoimalasta muodostuvaa tuulivoimapuistoa.

 

Osayleiskaavasta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa on kuvattu osayleiskaavan lähtökohdat, osallistumis- ja arviointimenettelyt ja suunniteltu aikataulu. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 9.7.-8.8.2014 Saarijärven kaupungintalon neuvonnassa ja kaupungin kirjastossa sekä Internet-sivuilla osoitteessa www.saarijarvi.fi. Kaupungintalon ollessa suljettuna 30.6. – 27.7.2014, nähtävillä olevaan aineistoon oli mahdollista tutustua myös kaupungintalon neuvonnassa.

 

Palautteiden antoaikaa jatketaan edelleen ja mahdollisen mielipiteen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi jättää 25.8.2014 mennessä osoitteeseen Saarijärven kaupunki, Maankäyttö ja kaavoitus, PL 13, 43101 Saarijärvi.

 

Lisätietoja hankkeesta antaa Saarijärven kaupungin kaavoitusarkkitehti Ulla-Maija Humppi, p. 044 4598 405 (ulla-maija.humppi@saarijarvi.fi) sekä osayleiskaavojen laadinnasta vastaavasta FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:stä laatupäällikkö Lauri Solin, p. 044 7046 281 (lauri.solin@fcg.fi) ja Susannan Paananen p. 044 704 6280 (susanna.paananen@fcg.fi) sekä Megatuuli Oy:stä Markku Kortteisto, p. 044 033 0487 (markku.kortteisto@megatuuli.fi).

 

 

Saarijärven kaupunginhallitus

Suosittele

Aiheeseen liittyvää