Home >> Kuulutus >> Kuulutus Urheilukentän alueen asemakaavamuutoksen hyväksymisestä
10/11/2015 - 14:46
Kuulutus Urheilukentän alueen asemakaavamuutoksen hyväksymisestä
Saarijärven kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 9.11.2015 (§ 59) 1. kaupunginosaa Keskustaa koskevan Urheilukentän alueen asemakaavamuutok-sen MRL 52 §:n mukaisesti.

Asemakaavamuutosalue rajautuu Paavontiehen, Urheilutiehen sekä Virastotiehen ja siihen kuuluvat korttelit 142 – 144 sekä niihin liittyvät katu-, liikenne-, puisto- ja pysäköintialueet. Asemakaavamuutoksen hyväksymispäätös (pöytäkirjanote) on saatavissa Saarijärven kaupunginvirastosta.
Muutosta hyväksymispäätökseen voidaan hakea valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Suosittele