Home >> Kuulutus >> Tiedoksianto ja kuulutus Osuuskunta Lanne-Veden toiminta-alueen laajennuksesta
05/08/2015 - 14:58
Tiedoksianto ja kuulutus Osuuskunta Lanne-Veden toiminta-alueen laajennuksesta
Osuuskunta Lanne-Vesi on jättänyt kaupungille 22.6.2015 hakemuksen vesi- ja jäteveden toiminta-alueen laajentamisesta kattamaan vesihuoltohankkeen 2-vaiheen 1-osan ja 2a-osan liitteenä olevien karttaliitteiden mukaisesti.

Suosittele