Home >> Muistutus Varhaiskasvatuksen Toiminnasta
Muistutus varhaiskasvatuksen toiminnasta
Jos huoltajalle herää kysymyksiä varhaiskasvatuksen arjesta tai toimintatavoista, kannustamme ensisijaisesti ottamaan asian puheeksi henkilöstön tai tarvittaessa esimiehen kanssa. Tavoitteena on, että asiat voidaan ratkaista keskustelemalla lasta hoitavan henkilöstön kanssa. Huoltajalla on kuitenkin mahdollisuus laatia muistutus varhaiskasvatuksen toiminnasta.

Varhaiskasvatuksen laatuun tai siihen liittyvään kohteluun tyytymättömällä lapsen vanhemmalla tai muulla huoltajalla on oikeus tehdä muistutus päiväkodin johtajalle, toimipaikan vastuuhenkilölle tai varhaiskasvatusjohtajalle. Muistutus tulee tehdä pääsääntöisesti kirjallisesti. Muistutus voidaan tehdä myös suullisesti erityisestä syystä. Muistutus on kirjattava ja käsiteltävä asianmukaisesti ja siihen on annettava vastaus kohtuullisessa ajassa muistutuksen tekemisestä. (Varhaiskasvatuslaki 54§ 540/2018).

Toimi näin:

Täytä tästä linkistä Muistutus varhaiskasvatuksen toiminnasta -lomake. Muistutus ohjautuu päiväkodinjohtajalle ja varhaiskasvatusjohtajalle.