Home >> Saarijärven museo >> Tiedonhaku Ja Kokoelmat
Tiedonhaku ja kokoelmat
 

Saarijärven museon kokoelmatietokanta on poistettu käytöstä tietokannan Internet-palvelimen tietoturvariskien vuoksi.
 

Esinekokoelma
Saarijärven museon esinekokoelmassa on noin 17.000 Saarijärven seudulta peräisin olevaa esinettä, mm. 1800-luvun ja 1900-luvun alkupuolen talonpoikaisesineistöä sekä saarijärveläisiin yrityksiin, elinkeinoihin, kunnallisiin laitoksiin, yhdistyksiin ja yksityishenkilöihin liittyvää aineistoa pääasiassa 1900-luvulta. Verkkotietokannassa on yli 12.800 esineen tiedot.

Arkisto
Saarijärven museon arkisto sisältää yli 1140 kokoelmaa saarijärveläisten yhdistysten, yritysten ja yksityishenkilöiden arkistoaineistoja. Arkistossa on mm. Tapperin taiteilijaveljeksiin ja Juholaan, Hannes Autereeseen ja Paavali Savoseen liittyvät kokoelmat. Verkkotietokannassa on 584 kokoelman ja yli 8800 yksittäisen dokumentin tiedot.

Lehtileikearkisto
Saarijärven museon lehtileikearkisto sisältää Saarijärveä koskevia lehtileikkeitä paikallislehdistä sekä muista sanoma- ja aikakauslehdistä. Paikallislehtien sisällöstä ja lehtileikkeistä on laadittu artikkelikohtainen tietokanta, jossa on yli 29.000 viitettä. Suurimmat yhtenäiset kokonaisuudet muodostuvat Keskisuomalaisen, Saarijärveläisen, Saarijärven joulun ja Sampo-lehden artikkeleista.

Kuva-arkisto
Saarijärven museon kuva-arkisto sisältää noin 20.000 valokuvaa, 8700 diaa ja 1900 digitaalista kuvaa saarijärveläisiä maisema-, rakennus-, henkilö-, työ- ja tapahtumakuvia sekä esine- ja taideteoskuvia. Suurimpia kuvakokoelmia ovat Tatu Hännisen, Hannes Hännisen, Uljas Hakalan, Eric Söderströmin ja valokuvaamo Toivasen kokoelmat. Muita laajoja kokonaisuuksia ovat mm. Tapperin taiteilijaveljeksiin ja Juholaan liittyvät kuvat sekä Saarijärven harrastajateatteritoimintaan ja talvi- ja jatkosotaan liittyvät kuvat. Verkkotietokantaan on tallennettu yhteensä yli 20 000 dian, digitaalisen ja mustavalkoisen kuvan tiedot sekä tunnistuskuvat.

Taidekokoelmat
Saarijärven museo vastaa Beda, Katri ja Aune Heralan säätiön, Saarijärven Mannilan Taidesäätiön sekä Saarijärven kaupungin taidekokoelmien hoidosta ja luetteloinnista. Kokoelmissa on yhteensä yli 2140 teosta, joiden tiedot löytyvät verkkotietokannasta. Säätiöiden ja kaupungin taidekokoelmien keskeisen osan muodostavat saarijärveläisten ja saarijärveläislähtöisten taiteilijoiden teokset.

Käsikirjasto
Pääosan museon käsikirjastosta muodostaa museologiaa, kansatiedettä, taidehistoriaa, historiaa ja arkeologiaa käsittelevä kirjallisuus. Toinen suuri kokonaisuus muodostuu Saarijärveen liittyvästä kauno- ja tietokirjallisuudesta ja lehdistä. Verkkotietokannassa on yli 5800 luetteloidun niteen tiedot.

Yksityiskokoelmat
Tietokanta sisältää Saarijärvellä toimivien yhdistysten, laitosten ja yksityishenkilöiden omistamien merkittävien museokokoelmien tiedostoja.

Kalmarin makasiinimuseon kokoelma
Kalmarin makasiinimuseon esinekokoelmassa on pääasiassa maatalouteen, metsästykseen, kalastukseen ja käsityöammatteihin liittyviä esineitä. Yksityisomistuksessa olevat esineet kerättiin pääosin 2000-luvun alkupuolella talkoovoimin kyläläisten toimesta ja lainattiin samana vuonna kunnostettuun museorakennukseen. Kokoelmaa on kartutettu vuosittain sen jälkeenkin; vastuuhenkilönä toimii Eero Hiironen. Museo toimii entisessä, 1890-luvulla rakennetussa lainajyvästön viljamakasiinissa, joka sotien jälkeen oli Kalmarin Maamiesseuran kone-, lajittelu- ja peittausasemana. Museon hoidosta vastaa museorakennuksen omistava Kalmarin Maamiesseura ry.

Tarvaalan maatalousoppilaitoksen kokoelma
Tarvaalan maatalousoppilaitoksen kokoelmaa on alettu kerätä 1970-luvun alussa Tarvaalan opetusmaatilan entiseen, vuonna 1862 valmistuneeseen viljamakasiiniin. Kokoelman perustaja, koulun silloinen johtaja, Tapani Laatu vastasi kokoelman kartuttamisesta. Suurin osa kokoelman esineistä on Tarvaalan maatalousoppilaitoksessa käytettyjä maanviljelykseen ja karjanhoitoon liittyviä työvälineitä ja tarve-esineitä, mutta joukossa on jonkin verran myös muuta, mm. lähitiloilta Tarvaalasta kerättyä maatalouteen liittyvää esineistöä.

Saarijärven metsäoppilaitoksen kokoelma
Saarijärven metsäoppilaitoksen kokoelma on koottu ja laitettu esille koulun opettajien toimesta reservikomppanian aikaiseen arestirakennukseen vuonna 1999 oppilaitoksen 50-vuotisjuhlien yhteydessä. Kokoelma sisältää yksinomaan Saarijärven metsäoppilaitoksen käyttämiä metsänhoitoon ja metsänmittaukseen sekä puutavaran valmistukseen liittyviä havainto- ja työvälineitä.