Home >> Musiikkiopisto >> Ajankohtaista
Ajankohtaista

Päivitetty 30.3.2021

Jatkamisilmoitukset lukuvuodelle 2021 - 2022

Jatkamisilmoitukset ensi lukuvuoden opintopihin on avattu Eepokseen viitasalo.eepos.fi  Löydät ohjeen jatkamisilmoituksen tekemiselle Eepos-ohjeesta oppilaille ja huoltajille s.4 täältä: www.saarijarvi.fi/musiikkiopisto/opetus

Musiikin ja tanssin perusopintojen pääaineiset oppilaat tekevät jatkamisilmoituksen Eepoksen kautta. Tällä kertaa jatkamisilmoittautumisella ilmoittaudutaan pää- ja sivuaineen lisäksi myös muihin opintoihin, eli MuHa- ja työpajaryhmiin. Tanssin opiskelijoille seuraavan vuoden ryhmä on jo valittu valmiiksi, joten ilmoituksella vain vahvistetaan valinta ja ilmoitetaan opintojen jatkamisesta tai lopettamisesta.

HUOM. Tanssin jatkoilmoittautumislomake on myös käytössä.

Täytä jatkoilmoittautuminen myös siinä tapauksessa että olet lopettamassa opintosi!

Soitinvalmennusryhmissä tänä lukuvuonna mukana olleet voivat hakeutua musiikin perusopintoihin täyttämällä Eepoksen musiikin perusopintojen oppilashakulomakkeen.

Täytä jatkamisilmoitus huolellisesti 16.5.2021 mennessä ja keskustele seuraavan vuoden ohjelmasta opettajasi kanssa.

Yhteystiedot: Jatkamisilmoitusta täytettäessä Eepos ohjaa ensin tarkistamaan henkilö- ja yhteystiedot, tarkista korjaa muuttuneet tiedot tässä yhteydessä.

Viitasalo-opiston oppilashaku 2021 viitasalo.eepos.fi 

Viitasalo-opiston oppilaaksi voi hakea ilmoittautumalla.
 
Musiikin perusopetus on tarkoitettu kouluikäisille lapsille ja nuorille.

Musiikin perusopetuksessa opiskellaan jonkin soittimen soittamista ja muita musiikkiin liittyviä asioita tavoitteellisesti.

Musiikin perusopetusta pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan kaikissa toimintakunnissa (Saarijärvi, Kannonkoski, Karstula, Kivijärvi ja Kyyjärvi).

Tanssin opetusta järjestetään sekä lapsille että nuorille, ryhmiä muodostetaan ikäkausittain 4 – 16 vuotiaille. Tanssinopetusta järjestetään Saarijärvellä.

Oppilaaksi hakeminen: Musiikin perusopetukseen (kouluikäiset) ja tanssin opetukseen haetaan sähköisillä lomakkeilla osoitteessa viitasalo.eepos.fi 

Hakeudu oppilaaksi -> Valitse sopiva lomake (Musiikin perusopinnot tai Tanssin perusopinnot) -> Ilmoittaudu -> Täytä lomake huolellisesti ja lähetä 14.5.2021 mennessä.

Oppilasvalinnoista päätetään hakuajan jälkeen musiikkiopiston opettajienkokouksessa. Ensimmäiset oppilasvalinnat tehdään alkukesällä, oppilasvalintoja tehdään myös syyslukukauden alkaessa kevään oppilashakuun osallistuneiden hakijoiden joukosta. Hakulomakkeet ovat avoimina vielä hakuajan jälkeenkin, mutta oppilasvalinnoissa etusijalla ovat hakuaikana hakemuksensa jättäneet.
Oppilasvalinnoista ilmoitetaan hakijoille henkilökohtaisesti.

Musiikkileikkikoulun ja soitinvalmennuksen hakuaika on elokuussa.

Lisätietoja puh. 044 4598432 toimisto tai 044 4598427 rehtori.

Opetus jatkuu normaalisti 15.2. alkaen

Maanantaina 15.2. Viitasalo-opistolla palataan normaaleihin opetusjärjestelyihin, eli ryhmäharrastustoimintojen keskeytys on päättynyt. Voimassa ovat edelleen aikaisemmat kokoontumisrajoitukset, eli ryhmän maksimi osallistujamäärä musiikkiopistolla lasten ja nuorten ryhmissä on 20 osallistujaa.

Toimistohenkilöstön etätyö

Opistojen toimistohenkilöstö siirtyy etätöihin mahdollisuuksien mukaan valtioneuvoston suosituksen ja kaupungin johtoryhmän ohjeen mukaisesti. Säästölän toimistolla on paikalla tiistaisin rehtori ja keskiviikkoisin opistosihteeri. Maanantaista torstaihin kaupungintalon toimistolla on paikalla aina joku opistojen toimistohenkilöstöstä, mutta varmista kuitenkin soittamalla etukäteen jotta osaamme varautua käyntiisi jos sinulla on sellaista asiaa mikä vaatii toimistolla käyntiä. Sähköpostilla tavoitat meidät myös.
Noudatathan varautumisohjeita ja asioit toimistolla vain täysin oireettomana.
 

Taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön varautumissuunnitelma poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisen varalle lukuvuonna 2020 - 2021 (Viitasalo-opisto, kansalaisopisto ja kuvataidekoulu)

Kevätkaudella 2020 keskeytettiin kaikki lähiopetus 16.3. alkaen sekä Viitasalo-opistossa että kansalaisopistossa koko loppulukukaudeksi. Viitasalo-opistossa kaikki opetustoiminta järjestettiin loppukevään ajan etäopetuksena, kansalaisopistossa suuri osa kursseista jouduttiin keskeyttämään, mutta opetusta myös jatkettiin opettajien harkintaan perustuen etämenetelmin niillä kursseilla joille etämenetelmien katsottiin soveltuvan, kuvataidekoulun opetus keskeytyi kaikilta osin. Kansalaisopiston kesken jääneiden kurssien kurssimaksuja tai Viitasalo-opiston lukukausimaksuja ei pääsääntöisesti hyvitetty, mutta muutamille Viitasalo-opiston hyvitystä erikseen hakeneille nuorimmille oppilaille kevään lukukausimaksuja palautettiin opetuksen keskeytysajalta.

Lukuvuoden 2020 – 2021 poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin varautumisessa on otettava huomioon viranomaisten ohjeistus vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen opetustoiminnalle, kevään kokemukset etäopetuksen järjestämismahdollisuuksista ja niiden toimivuudesta erilaisissa opetusmuodoissa (yksilöopetus, ryhmäopetus, oppiaine) ja eri ikäisten oppilaiden kanssa toimittaessa, ja koska opetus on opiskelijoille maksullista, on laadittava myös periaatteet sille kuinka mahdollisessa opetuksen keskeyttämistilanteessa oppilaille ja kurssilaisille hyvitetään opetuksen keskeytysajalla saamatta jäävä opetus, jos opetusta ei ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista järjestää vaihtoehtoisilla menetelmillä.

Varautumistoimet

Viranomaismääräysten osalta ja muutoin soveltuvin osin noudatetaan taiteen perusopetuksessa ja vapaan sivistystyön opetuksessa Perusopetuksen varautumissuunnitelmaa poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisen varalle (Sivltk 25.8.2020 §50 Liite 4).  

Ohjeistus ja varustautuminen

Opettajille, kurssilaisille, oppilaille ja heidän huoltajilleen on tiedotettu koronatautiepidemian varautumisohjeistus ja toimintatavat kursseilla ja oppitunneilla: opetukseen ei tule osallistua sairaana tai vähänkään oireisena. Etenkin käsihygieniasta on huolehdittava erityisen tarkasti. Lähikontakteja muihin opiskelijoihin ja opettajiin on vältettävä. Opiskelussa käytetään omia työvälineitä tai välineet puhdistetaan huolellisesti käytön jälkeen. Riskiryhmiin kuuluvien tulee harkita tarkkaan toimintaan osallistumistaan.
Joko opettajan tai oppilaan ollessa lievien sairausoireiden seurauksena estynyt lähiopetuksesta voidaan käyttää etäopetusmenetelmiä jos ne soveltuvat opetettavaan aineeseen.
Opetustiloihin on hankittu käsihuuhdetta tilojen käyttäjiä varten. Eri opetuspisteissä opettavat opettajat kuljettavat mukanaan käsihuuhdetta ja muita tarvitsemiaan puhdistusvälineitä, jotka opistot hankkivat opettajien käyttöön.
Oppilaat ja opiskelijat huolehtivat itse omasta suojautumisestaan, esim. kasvomaskipakkoa kursseilla ei toistaiseksi ole.

Opetusjärjestelyt poikkeusoloissa

Kansalaisopiston kurssisuunnittelussa lukuvuodelle 2020 - 2021 on eräiden ryhmien maksimiryhmäkokoja pienennetty ottaen huomioon opetustila, jotta turvalliset välimatkat voidaan säilyttää. Samoin kurssisuunnitelmaa laadittaessa on väljennetty opetusryhmien aikataulutusta niin, ettei opetustiloihin tai niiden eteistiloihin pääse syntymään suuria ihmisjoukkoja.
Opistojen opettajat voivat järjestää oppituntinsa etämenetelmin, mikäli lievät sairausoireet eivät edellytä sairauspoissaoloa ja mikäli etäopetusmenetelmät soveltuvat opetusaineeseen. Samoin, jos oppilas ei lievien oireiden vuoksi voi osallistua lähiopetukseen, opettaja voi pitää oppitunnin etämenetelmin jos se on mahdollista oppilaan oman oppitunnin aikaan ja jos se soveltuu opetettavaan aiheeseen.
Mahdollinen etäopetus tapahtuu opettajien ja oppilaiden omilla laitteilla ja yhteyksillä.

Kurssi- ja lukukausimaksut poikkeustilanteessa

Mikäli oppilaitos tai jokin sen opetuspisteistä joudutaan viranomaisten määräyksellä sulkemaan ja lähiopetus keskeyttämään, oppilaitoksissa siirrytään etäopetukseen niiltä osin kuin se on tarkoituksenmukaista ja oppiaineeseen soveltuvaa. Etäopetuksena järjestettävän opetuksen kurssi- ja lukukausimaksut ovat samat kuin lähiopetuksen kurssi- ja lukukausimaksut.
Niiltä osin kuin opetusta ei poikkeustilanteessa (oppilaitoksen tai jonkin opetuspisteen sulkeminen) voida järjestää etämenetelmin, pitämättä jääneet oppitunnit pyritään järjestämään myöhempänä ajankohtana.
Jos poikkeustilanteen vuoksi peruuntuneita oppitunteja ei pystytä järjestämään toisena ajankohtana, kurssi- tai lukukausimaksua hyvitetään tai palautetaan sen verran kuin oppitunteja jää pitämättä. Teknisistä syistä alle 10 euron osuutta kurssi- tai lukukausimaksusta ei palauteta.
Opetuksen peruuntumisesta on Viitasalo-opistolla ollut Viitasalo-opiston johtokunnan päätöksellä käytäntönä että opettaja voi olla sairastumisen vuoksi poissa kaksi kertaa lukukaudessa ennen kuin oppitunteja korvataan toisena ajankohtana tai opettajalle hankitaan sijainen, kansalaisopistolla vastaava käytäntö on ollut, että opettaja voi olla poissa kaksi kertaa lukuvuodessa ennen kuin tunteja korvataan. Vastaavia käytäntöjä sovelletaan opistoissa myös mahdollisiin poikkeustilanteiden aiheuttamiin opetuskertojen peruuntumisiin.
Jos kurssi- tai lukukausimaksua palautetaan, asiakkaan on haettava palautusta kirjallisesti määräaikaan mennessä opistolta saatavalla lomakkeella. Opiston toimisto tekee laskelman palautettavan kurssi- tai lukukausimaksun määrästä toteutuneen ja peruuntuneen tuntimäärän perusteella. Teknisistä syistä alle 10 euron osuutta kurssi- tai lukukausimaksusta ei palauteta.
Kevään 2020 etäopetusajan kokemuksien perusteella etämenetelmät eivät sovellu kovin hyvin kaikkein nuorimpien lasten opetukseen: etäopetus, vaikka se toteutettaisiin kaksisuuntaisena live-streamina eli reaaliaikaisena tapahtumana jossa opettaja ja oppilaat voivat viestiä keskenäänkin, on kuitenkin oppimistilanteena sen luonteinen, että se vaatii oppilaalta tarkempaa ja syvempää keskittymistä tilanteeseen kuin jos opettaja olisi läsnä samassa tilassa, eikä opettaja toisaalta pysty etäyhteyden välityksellä etenkään ryhmätilanteessa huomioimaan yksittäisiä oppilaita. Muut etäopetusmenetelmät (esim. opettajan antamat ohjeet itsenäiselle opiskelulle) puolestaan vaativat sellaista oma-aloitteisuutta ja jo opittuja perustaitoja että ne eivät sovellu kaikkein nuorimpien oppilaiden opiskeluun. Mikäli opetus joudutaan keskeyttämään, tällaisten ryhmien opetusta ei järjestetä etämenetelmillä ja pitämättä jääneet opetuskerrat hyvitetään seuraavassa kurssi- tai lukukausimaksussa tai maksu palautetaan.
Opetuksen keskeytystilanteessa noudatetaan voimassa olevia työ- ja virkaehtosopimusten määräyksiä.

Pysäytetään Korona-virus!

  • Harrastetaan terveenä. Älä tule oppitunneille jos sinulla on pieniäkään sairauden oireita. Myös opettajasi saattaa olla poissa tavallista herkemmin tästä syystä. Ole kärsivällinen, oppitunnit pyritään korvaamaan mahdollisuuksien mukaan *.
  • Jos kuulut jonkin perussairauden takia riskiryhmiin, sinun pitää itse tarkkaan harkita osallistumismahdollisuuksiasi opiston toimintaan. Tarvittaessa opetuksesi voidaan järjestää etäopetuksena, keskustele tästä opettajasi ja tarvittaessa rehtorin kanssa.
  • Pese kädet tai käytä käsihuuhdetta ennen oppituntiasi.
  • Muista turvaetäisyydet muhin oppilaisiin ja opettajaasi! Vältä suoraa koskettamista.
  • Jos aivastat tai yskit, yski tai aivasta kertakäyttönenäliinaan tai kyynärtaipeeseen, pese myös heti kätesi.
  • Odota rauhassa ennen oman oppituntisi alkua että edelliset oppilaat ovat ehtineet poistua opetustilasta.
  • Ole ajoissa paikalla että tunti pääsee alkamaan aikataulun mukaisesti. 

*Viitasalo-opiston johtokunnan päätöksen mukaisesti opettaja voi olla sairauden takia poissa kaksi kertaa lukukaudessa ennen kuin hänen on korvattava pitämättä jääviä oppitunteja tai opettajalle hankitaan sijainen.

Oppilashaku viitasalo.eepos.fi

Hakulomakkeet ovat avoinna! Oppilaaksi hakeminen: Musiikin perusopetukseen (kouluikäiset) ja tanssin opetukseen haetaan ensisijaisesti sähköisillä lomakkeilla nettiosoitteessa viitasalo.eepos.fi ja sieltä Hakeudu oppilaaksi -painike -> valitse lomake -> Ilmoittaudu ja täytä lomake huolellisesti.  Lue oppilashausta tarkemmin kohdasta Oppilasvalinnat.

      

                                     

Huom. Niin oppilaiden kuin opettajienkin poissaolojen vähentämiseksi pyydämme, että mikäli oppilas on sairauden vuoksi poissa koulusta tai päivähoidosta, hän ei tulisi myöskään musiikkiopiston tunneille. Tartunnat kun leviävät läheisissä kosketuksissa ja esim. samojen soittimien välityksellä varsin helposti.