Home >> Musiikkiopisto >> Ajankohtaista
Ajankohtaista

Päivitetty 12.8.2021

 

VIITASALO-OPISTON LUKUVUODEN 2021 - 2022 ALKAMINEN JA ILMOITTAUTUMINEN SOITINVALMENNUKSEEN JA MUSIIKKILEIKKIKOULUUN

 

Musiikin perusopetus

Opetus alkaa maanantaina 16.8.2021. Tuntien ajankohdat sovitaan opettajien kanssa puhelimitse. Opettajat ottavat yhteyttä oppilaisiin ennen opetuksen alkua.

 

Tanssiryhmät Saarijärvellä aloittavat 16.8.2021.

 

Soitinvalmennukseen ja musiikkileikkikouluun ilmoittautuminen 20.8.2021 mennessä: Täytä sähköinen lomake osoitteessa viitasalo.eepos.fi, valitse Hakeudu oppilaaksi painike, sen jälkeen Ilmoittautuminen musiikkileikkikouluun ja soitinvalmennukseen -lomake, täytä lomake huolellisesti, valitse sopiva ryhmä ja lähetä lomake!

 

Musiikkileikkikoulu- ja soitinvalmennusryhmiä pyritään perustamaan kaikkiin Viitasalo-opiston alueen kuntiin ilmoittautumisten perusteella.

 

Soitinvalmennusryhmät aloittavat viikolla 36 (6.9. alkavalla viikolla). Soitinvalmennus on tarkoitettu 5 - 8 vuotiaille, soitinvalmennuksessa tutustutaan musiikkiopistossa opiskeluun ja eri soittimiin sekä ryhmä- että yksilöopetustunneilla.

Musiikkileikkikouluryhmät aloittavat viikolla 36 (6.9. alkavalla viikolla). Musiikkileikkikoulu on tarkoitettu 0 - 6 vuotiaille, musiikkileikkikoulussa lauletaan, leikitään, kuunnellaan musiikkia, harrastetaan musiikkiliikuntaa ja tanssia. Ryhmät muodostetaan ikäkausittain ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Musiikin ja tanssin perusopetukseen sekä kaikkiin ryhmiin voi vielä ilmoittautua täyttämällä viitasalo.eepos.fi  -osoitteessa Hakeudu oppilaaksi -valinnan kautta löytyvän ilmoittautumislomakkeen. Lukuvuoden aikana vapautuville oppilaspaikoille oppilaat otetaan ilmoittautumisten perusteella. Oppilaspaikkoja olisi vapaana etenkin jousisoitinten (viulu ja sello) opiskeluun!

MuHa-ryhmät aloittavat viikolla 35, 30.8. alkaen! Työpajat 28.8. Karstula ja 11.9. Saarijärvi.

Eepokseen on avattu MuHa-ryhmien ilmoittautuminen niitä oppilaita varten, jotka eivät vielä kevään jatkamisilmoituksia tehdessään tulleet ilmoittautuneeksi MuHa-ryhmiin. Käy ilmoittautumassa sinulle sopivaan ryhmään!

 

Lisätietoja: 044 4598432 toimisto, 044 4598427 rehtori

 

 

Taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön varautumissuunnitelma poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisen varalle lukuvuonna 2021 - 2022 (Viitasalo-opisto, kansalaisopisto ja kuvataidekoulu)

 

Lukuvuoden 2021 – 2022 poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin varautumisessa on otettava huomioon viranomaisten ohjeistus vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen opetustoiminnalle, aikaisemmin saadut kokemukset erilaisista poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä, mm. etäopetuksen järjestämismahdollisuuksista ja niiden toimivuudesta erilaisissa opetusmuodoissa (yksilöopetus, ryhmäopetus, oppiaine) ja eri ikäisten oppilaiden kanssa toimittaessa, ja koska opetus on opiskelijoille maksullista, on laadittava myös periaatteet sille kuinka mahdollisessa opetuksen keskeyttämistilanteessa oppilaille ja kurssilaisille hyvitetään opetuksen keskeytysajalla saamatta jäävä opetus, jos opetusta ei ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista järjestää vaihtoehtoisilla menetelmillä.

Varautumistoimet

Viranomaismääräysten osalta ja muutoin soveltuvin osin noudatetaan taiteen perusopetuksessa ja vapaan sivistystyön opetuksessa Perusopetuksen varautumissuunnitelmaa poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisen varalle (Sivltk 25.8.2020 §50 Liite 4). 

Ohjeistus ja varustautuminen

 • Opettajille, kurssilaisille, oppilaille ja heidän huoltajilleen on tiedotettu koronatautiepidemian varautumisohjeistus ja toimintatavat kursseilla ja oppitunneilla: opetukseen ei tule osallistua sairaana tai vähänkään oireisena. Etenkin käsihygieniasta on huolehdittava erityisen tarkasti. Lähikontakteja muihin opiskelijoihin ja opettajiin on vältettävä. Opiskelussa käytetään omia työvälineitä tai välineet puhdistetaan huolellisesti käytön jälkeen. Riskiryhmiin kuuluvien tulee harkita tarkkaan toimintaan osallistumistaan.
 • Joko opettajan tai oppilaan ollessa lievien sairausoireiden seurauksena estynyt lähiopetuksesta voidaan käyttää etäopetusmenetelmiä jos ne soveltuvat opetettavaan aineeseen.
 • Opetustiloihin on hankittu käsihuuhdetta tilojen käyttäjiä varten. Eri opetuspisteissä opettavat opettajat kuljettavat mukanaan käsihuuhdetta ja muita tarvitsemiaan puhdistusvälineitä, jotka opistot hankkivat opettajien käyttöön.
 • Oppilaat ja opiskelijat huolehtivat itse omasta suojautumisestaan kulloinkin voimassa olevien ohjeiden mukaisesti.

 

Opetusjärjestelyt poikkeusoloissa

 • Sekä kansalaisopiston että Viitasalo-opiston toiminnan suunnittelussa lukuvuodelle 2021 – 2022 lähtökohtana on normaaleihin oloihin siirtyminen. Mutta jos epidemiatilanne sitä vaatii, on varauduttava myös mahdollisiin kokoontumisrajoituksiin ja niiden huomioon ottamiseen opetusryhmien osallistujamäärissä ja/tai opetusjärjestelyissä viranomaisohjeistuksen mukaisesti.
 • Opistojen opettajat voivat järjestää oppituntinsa etämenetelmin, mikäli lievät sairausoireet eivät edellytä sairauspoissaoloa ja mikäli etäopetusmenetelmät soveltuvat opetusaineeseen. Samoin, jos oppilas ei lievien oireiden vuoksi voi osallistua lähiopetukseen, opettaja voi pitää oppitunnin etämenetelmin jos se on mahdollista oppilaan oman oppitunnin aikaan ja jos se soveltuu opetettavaan aiheeseen.
 • Mahdollinen etäopetus tapahtuu opettajien ja oppilaiden omilla laitteilla ja yhteyksillä.

 

Kurssi- ja lukukausimaksut poikkeustilanteessa

 • Mikäli oppilaitos tai jokin sen opetuspisteistä joudutaan viranomaisten määräyksellä sulkemaan ja lähiopetus keskeyttämään, oppilaitoksissa siirrytään etäopetukseen niiltä osin kuin se on tarkoituksenmukaista ja oppiaineeseen soveltuvaa. Etäopetuksena järjestettävän opetuksen kurssi- ja lukukausimaksut ovat samat kuin lähiopetuksen kurssi- ja lukukausimaksut.
 • Niiltä osin kuin opetusta ei poikkeustilanteessa (oppilaitoksen tai jonkin opetuspisteen sulkeminen, mahdolliset kokoontumisrajoitukset) voida järjestää etämenetelmin, pitämättä jääneet oppitunnit pyritään järjestämään myöhempänä ajankohtana.
 • Jos poikkeustilanteen vuoksi peruuntuneita oppitunteja ei pystytä järjestämään toisena ajankohtana, kurssi- tai lukukausimaksua hyvitetään tai palautetaan sen verran kuin oppitunteja jää pitämättä. Teknisistä syistä alle 10 euron osuutta kurssi- tai lukukausimaksusta ei palauteta.
 • Opetuskertoja voi Viitasalo-opistolla peruuntua kaksi kertaa lukukaudessa ennen kuin oppitunteja korvataan toisena ajankohtana, kansalaisopistolla opetuskertoja voi peruuntua kaksi kertaa lukuvuodessa ennen kuin peruuntuneita opetuskertoja korvataan.
 • Jos kurssi- tai lukukausimaksua palautetaan, asiakkaan on haettava palautusta kirjallisesti määräaikaan mennessä opistolta saatavalla lomakkeella. Opiston toimisto tekee laskelman palautettavan kurssi- tai lukukausimaksun määrästä toteutuneen ja peruuntuneen tuntimäärän perusteella. Teknisistä syistä alle 10 euron osuutta kurssi- tai lukukausimaksusta ei palauteta.
 • Opistojen nuorimpien, lähinnä alle kouluikäisten oppilaiden opetuksessa etäopetusmenetelmien käyttöä tulee harkita tarkkaan. Mikäli opetus joudutaan keskeyttämään, eikä ryhmien opetusta voida järjestää tarkoituksenmukaisesti etämenetelmillä, pitämättä jääneet opetuskerrat hyvitetään seuraavassa kurssi- tai lukukausimaksussa tai maksu palautetaan.
 • Opetuksen keskeytystilanteessa noudatetaan voimassa olevia työ- ja virkaehtosopimusten määräyksiä.

 

Pysäytetään Korona-virus!

 • Harrastetaan terveenä. Älä tule oppitunneille jos sinulla on pieniäkään sairauden oireita. Myös opettajasi saattaa olla poissa tavallista herkemmin tästä syystä. Ole kärsivällinen, oppitunnit pyritään korvaamaan mahdollisuuksien mukaan *.
 • Jos kuulut jonkin perussairauden takia riskiryhmiin, sinun pitää itse tarkkaan harkita osallistumismahdollisuuksiasi opiston toimintaan. Tarvittaessa opetuksesi voidaan järjestää etäopetuksena, keskustele tästä opettajasi ja tarvittaessa rehtorin kanssa.
 • Pese kädet tai käytä käsihuuhdetta ennen oppituntiasi.
 • Muista turvaetäisyydet muhin oppilaisiin ja opettajaasi! Vältä suoraa koskettamista.
 • Jos aivastat tai yskit, yski tai aivasta kertakäyttönenäliinaan tai kyynärtaipeeseen, pese myös heti kätesi.
 • Odota rauhassa ennen oman oppituntisi alkua että edelliset oppilaat ovat ehtineet poistua opetustilasta.
 • Ole ajoissa paikalla että tunti pääsee alkamaan aikataulun mukaisesti. 

*Viitasalo-opiston johtokunnan päätöksen mukaisesti opettaja voi olla sairauden takia poissa kaksi kertaa lukukaudessa ennen kuin hänen on korvattava pitämättä jääviä oppitunteja tai opettajalle hankitaan sijainen.

 

Oppilashaku viitasalo.eepos.fi

Hakulomakkeet ovat avoinna! Oppilaaksi hakeminen: Musiikin perusopetukseen (kouluikäiset) ja tanssin opetukseen haetaan ensisijaisesti sähköisillä lomakkeilla nettiosoitteessa viitasalo.eepos.fi ja sieltä Hakeudu oppilaaksi -painike -> valitse lomake -> Ilmoittaudu ja täytä lomake huolellisesti.  Lue oppilashausta tarkemmin kohdasta Oppilasvalinnat.

      

                                     

Huom. Niin oppilaiden kuin opettajienkin poissaolojen vähentämiseksi pyydämme, että mikäli oppilas on sairauden vuoksi poissa koulusta tai päivähoidosta, hän ei tulisi myöskään musiikkiopiston tunneille. Tartunnat kun leviävät läheisissä kosketuksissa ja esim. samojen soittimien välityksellä varsin helposti.