Home >> Musiikkiopisto >> Oppilasmaksut
Oppilasmaksut

Päivitetty 27.9.2021

Viitasalo-opiston johtokunta on päättänyt oppilasmaksuista kokouksessaan 23.9.2021 § 23
Musiikin hahmotusaineiden ja yhteismusisoinnin opinnot sisältyvät oppilasmaksuun.

Opiston oppilasmaksut 2021 - 2022

musiikkileikkikoulu 30 min, 70 € / lukukausi, 140 € / lukuvuosi
soitinvalmennus 30 min, 70 € / lukukausi, 140 € / lukuvuosi
soitinvalmennus 45 min, 80,50 € / lukukausi, 161 € / lukuvuosi

perusopinnot / perustaso (30 min./vko), 145,50 € / lukukausi, 291 € / lukuvuosi
perusopinnot / perustaso (45 min./vko),  222 € / lukukausi, 444 € / lukuvuosi
perusopinnot / perustaso (60 min./vko),  280 € / lukukausi, 560 € / lukuvuosi
syventävät opinnot / opistotaso (60 min./vko), 280 € / lukukausi, 560 € / lukuvuosi

sivuaine 30 min, 110,50 € / lukukausi, 221 € / lukuvuosi
sivuaine 45 min, 148,50 € / lukukausi, 297 € / lukuvuosi
sivuaine 60 min, 185 € / lukukausi, 370 € / lukuvuosi

tanssi (45 min/vko), 82 € / lukukausi, 164 € / lukuvuosi
tanssi (60 min/vko), 113 € / lukukausi, 226 € / lukuvuosi
tanssi (90 min/vko), 165 € / lukukausi, 330 € / lukuvuosi
tanssi sivuaineena 45 €/ 62,50 € / 117,50 € / lukukausi, 90 € / 125 € / 235 € / lukuvuosi
 
bändi (opiston opiskelija), kuuluu opinto-ohjelmaan
kuoro, orkesteri, ym. yhtye (ulkopuolinen opiskelija), 30 €
ulkopuolisen opiskelijan MuHa-aineiden opetus, 50 €
ulkopuolisen opiskelijan tutkinto, 120 €
ulkopuolisen opiskelijan teoriatutkinto, 30 €

sisaralennus, 15%

Maksusääntö
Musiikkiopiston johtokunta päättää lukukausimaksujen suuruudesta vuosittain. Lukukausimaksut laskutetaan neljässä erässä, 2 erää syksyllä ja 2 keväällä (perus- ja opistotason pääaineiset oppilaat ja tanssioppilaat) tai kahdessa erässä (musiikkileikkikoululaiset ja valmennusoppilaat ). Lukukausimaksut on maksettava eräpäivään mennessä. Maksujen laiminlyöminen voi johtaa oppilaan opiskeluoikeuden menettämiseen ja maksamattomat laskut siirtyvät perintätoimiston perittäviksi. Lukukausimaksut on maksettava, vaikka oppilas lopettaisi opiskelunsa kesken lukukauden. Maksu peritään myös siinä tapauksessa, että oppilas lopettaa opintonsa lukukauden alkaessa mutta lopettamisesta ei ilmoiteta asianmukaisesti musiikkiopiston toimistoon. Mikäli opintojen lopettamiseen on jokin erityisen painava syy, esim. paikkakunnalta pois muuttaminen tai vakava pitkäaikainen sairastuminen, voidaan lukukausimaksun suuruutta sovitella, mikäli opintojen lopettamisesta ilmoitetaan välittömästi musiikkiopiston toimistoon.
Jo maksettuja lukukausimaksuja ei palauteta.