Home >> Jätehuolto >> Jatehuoltomaarakset Ja Jatetaksa
Jätehuoltomääräkset ja jätetaksa
Jätehuoltomääräykset ohjaavat jätehuollon käytännön toteuttamista alueellisesti. Ne ovat jätelainsäädäntöä tarkentavia määräyksiä. Jätehuoltomääräysten tavoitteena on ehkäistä jätteistä aiheutuvia haittoja ja edistää kestävän kehityksen periaatteita.

Jätehuoltomääräykset

Nämä jätehuoltomääräykset ovat voimassa 1.5.2019 alkaen Kannonkoskella, Karstulassa, Kinnulassa, Kivijärvellä, Petäjävedellä, Saarijärvellä, Uuraisilla ja Äänekoskella.

Multian Jätehuoltomääräykset

Multian jätehuoltomääräykset ja niiden perustelumuistio on voimassa alkaen 1.1.2015 

Hankasalmen jätehuoltomääräykset

Hankasalmen jätehuoltomääräykset on voimassa alkaen 13.2.2006

 


Jätetaksa 2021

Jätehuoltomääräykset ja jätetaksa täydentävät toisiaan. Jätetaksan hyväksyminen on viranomaistoimintaa ja kuuluu näin ollen Sydän-Suomen jätelautakunnalle. Vuoden 2021 jätetaksa hyväksyttiin lautakunnan kokouksessa 8.12.2020 ja se astuu voimaan 1.1.2021. 

Seuraava jätetaksa on voimassa Hankasalmella, Kannonkoskella, Karstulassa, Kinnulassa, Kivijärvellä, Multialla, Petäjävedellä, Saarijärvellä, Uuraisilla ja Äänekoskella

Viitasaaren ja PIhtiputaan jätetaksa 

Viitasaaren kaupungin ja PIhtiputaan kunnan jätetaksat on vahvistettu Viitasaaren teknisessä lautakunnassa 23.4.2020 § 33

TSV-jätetaksa 2021

Sydän-Suomen jätelautakunta on kokouksessaan 8.12.2020 hyväksynyt kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksan vuodelle 2021. Tämä taksa koskee elinkeinoelämän jätehuoltoa tilanteessa, jossa yritys ei saa markkinoilta jätehuoltopalveluita kohtuullisin ehdoin ja hinnoin ja pyytävät siksi palvelua kunnalliselta jäteyhtiöltä. 

Taksa koskee kuntia Hankasalmi, Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Multia, Petäjävesi,Saarijärvi, Uurainen ja Äänekoski

Sammakkokankaan jätekeskuksen taksa 2021

Sydän-Suomen jätelautakunta on kokouksessaan 8.12.2020 hyväksynyt Sammakkokankaan jätekeskuksen vastaanottohinnat kunnan ensi- ja toissijaiselle vastuulle (TSV) kuuluvien jätteen osalta. TSV-taksa koskee elinkeinoelämän jätehuoltoa tilanteessa, jossa yritys ei saa markkinoilta jätehuoltopalveluita kohtuullisin ehdoin ja hinnoin ja pyytävät siksi palvelua kunnalliselta jäteyhtiöltä. 

Sammakkokankaan jätekeskuksen taksat ovat voimassa kaikissa jäsenkunnissa


Jätetaksa 2020

Jätehuoltomääräykset ja jätetaksa täydentävät toisiaan. Jätetaksan hyväksyminen on viranomaistoimintaa ja kuuluu näin ollen Sydän-Suomen jätelautakunnalle. Vuoden 2020 jätetaksa hyväksyttiin lautakunnan kokouksessa 3.12.2019 ja se on astunut voimaan 1.1.2020. Jätelautakunta on tehnyt jätetaksaan lajitteluasemien pienkuormien vastaanottomaksuille 2.6.2020 päivityksen, joka on astunut voimaan 3.6.2020 alkaen.

Seuraava jätetaksa on voimassa Kannonkoskella, Karstulassa, Kinnulassa, Kivijärvellä, Petäjävedellä, Saarijärvellä, Uuraisilla ja Äänekoskella:

 

TSV-jätetaksa 2020

Sydän-Suomen jätelautakunta on kokouksessaan 3.12.2019 hyväksynyt kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksan vuodelle 2020. Tämä taksa koskee elinkeinoelämän jätehuoltoa tilanteessa, jossa yritys ei saa markkinoilta jätehuoltopalveluita kohtuullisin ehdoin ja hinnoin ja pyytävät siksi palvelua kunnalliselta jäteyhtiöltä. Taksassa on määritelty jätteenkuljetuksen ja lajitteluasemien vastaanottohinnat. Jätelautakunta on tehnyt jätetaksaan lajitteluasemien pienkuormien vastaanottomaksuille 2.6.2020 päivityksen, joka on astunut voimaan 3.6.2020 alkaen.

Taksa koskee kuntia Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Petäjävesi,Saarijärvi, Uurainen ja Äänekoski:

 

Sammakkokankaan jätekeskuksen taksa 2020

Sydän-Suomen jätelautakunta on kokouksessaan 3.12.2019 hyväksynyt Sammakkokankaan jätekeskuksen vastaanottohinnat kunnan ensi- ja toissijaiselle vastuulle (TSV) kuuluvien jätteen osalta. TSV-taksa koskee elinkeinoelämän jätehuoltoa tilanteessa, jossa yritys ei saa markkinoilta jätehuoltopalveluita kohtuullisin ehdoin ja hinnoin ja pyytävät siksi palvelua kunnalliselta jäteyhtiöltä. Jätelautakunta on tehnyt jätekeskuksen jätetaksoihin korjaukset kattohuovan vastaanottomaksuille 2.6.2020, ja nämä ovat astuneet voimaan 3.6.2020

Sammakkokankaan jätekeskuksen taksat:


Vuoden 2020 jätetaksat hyväksyttiin lautakunnan kokouksessa 3.12.2019 ja ne astuivat voimaan 1.1.2020. Taksoihin tehtiin päivitys lautakunnan kokouksessa 2.6.2020, ja muutos on astunut voimaan 3.6.2020. Alla olevat alkuperäiset taksat ovat voimassa päivitetyjen kohtien osalta  2.6.2020 saakka.

 


Jätehuoltoa koskevan lainsäädännön löydät osoitteesta www.finlex.fi

  • Jätelaki 646/2011
  • Valtioneuvoston asetus jätteistä 179/2012
  • Valtioneuvoston asetus talousvesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla 157/2017
  • Ympäristönsuojelulaki 527/2014
  • Valtioneuvoston asetus pakkauksista ja pakkausjätteistä 518/2014