Home >> Pienvesistojen Rantaosayleiskaavan Muutos Ja Laajennus Saarilammen Alueella
Pienvesistöjen rantaosayleiskaavan muutos ja laajennus Saarilammen alueella
Yleiskaavamuutoksella ja laajennuksella on tarkoitus osoittaa uudelle jätevedenpuhdistamolle riittävä aluevaraus nykyisen puhdistamon läheisyyteen. Suunnittelualueeseen kuuluu myös nykyisen puhdistamon rakennuspaikka. Uusi puhdistamo ja sen toiminnot eivät mahdu nykyiselle rakennuspaikalle, minkä takia nykyistä ET- aluetta tulee laajentaa.

Nykyiset puhdistamorakennukset on tarkoitus purkaa uuden puhdistamon käyttöönoton jälkeen niiltä osin, joita ei voida käyttää puhdistamon toimintaa tukevina varasto- tai huoltorakennuksina. Vuonna 2017 uusittu valvomorakennus voidaan siirtää uuden puhdistamon läheisyyteen. Samanaikaisesti alueelle laaditaan asemakaavaa Saarijärven kaavoituksen toimesta; asemakaavalla ohjataan jätevedenpuhdistamon rakentamista tarkemmin kuin yleiskaavalla.

 

Kaavahankkeen vaiheet:

  • Päätös kaavamuutoksen käynnistämisestä kh. 14.12.2020
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä 10.3. - 24.3.2021
  • Kaavaluonnosaineisto nähtävillä 26.7. - 1.9.2021
  • Kaavaehdotusaineisto nähtävillä 14.4. - 13.5.2022
  • Kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeinen osallisten lisäkuuleminen 22.8. - 5.9.2022

 

Nähtävillä olevat kaava-aineistot:

 

 

Lisätietoja kaavahankkeesta antavat:

kaavoitusjohtaja Ulla-Maija Humppi, p. 044 4598 405, ulla-maija.humppi@saarijarvi.fi

kaavoitusinsinööri Mirja Tarvainen, p. 044 4598 435, mirja.tarvainen@saarijarvi.fi

kaavasuunnittelija Joose Oratuomi, p. 044 4598 225, joose.oratuomi@saarijarvi.fi

 

 

Yleiskaavaehdotukseen ja Saarilammen jätevedenpuhdistamon uudistushankkeeseen liittyen järjestettiin yleisötilaisuus 5.5.2022 klo 17.00-19.00 Saarijärven kaupungintalolla, II-kerroksen Rahkola –salissa.

Tilaisuudessa esiteltiin uuden jätevedenpuhdistamon hanketta, hajumallinnusta sekä tekniikkaa, Saarilammen kunnostushankkeen tilannetta, jätevedenpuhdistamon ympäristölupamenettelyä ja Saarilammen alueen kaavoitustilannetta. Tilaisuudessa oli mahdollisuus keskusteluun ja kysymysten esittämiseen hanke- ja kaavoitusvastaavien kanssa.